Menu

Lees je Bijbel en bid elke dag

kerkbode 01 7 jan 2017 VKDe nieuwe kerkbode van Groningen, Fryslan en Drenthe is uit. Het thema is: Lees je Bijbel en bid elke dag.

Nep of echt
“Mensen blijken liever te leven met fictie dan met feiten”, zegt Jan Kuiper. De laatste tijd werd met regelmaat bekend dat er nepnieuws in omloop was gebracht. Sommige mensen slikken de verdachte berichtgeving voor zoete koek, ook of juist als dat nieuws een christelijk tintje heeft. De Heidelbergse Catechismus is niet voor niets fel op verdraaiing van de waarheid. Denk aan het negende, maar ook aan het zesde gebod. Verder valt de waarschuwing in het Nieuwe Testament op: Houd je niet bezig met verzinsels en speculaties.

Lees je Bijbel
“Om rust te vinden in de Heer, is het belangrijk om Zijn Woord bij de hand te hebben”. Dat schrijft ds. Garmt Sander in zijn bijdrage. De weg van de Heer gaan is niet alleen de geboden gehoorzamen, maar leren hoe je kunt leven met Hem en met elkaar. Vijf keer de L onthouden is behulpzaam hierbij. Dat begint met de L van Lezen, gevolgd door de L van ‘leren van wat je leest’, de L van langzaam – tot je laten doordringen wat je leest, Liefdevol – de liefde van de Heer proeven en Luisterend – met je hart.

Bid elke dag
De vertrouwelijke omgang met God in je gebed mag je zoeken in je leven. In dat ‘mag’ zou je iets vrijblijvends kunnen lezen. Maar bidden is ook een opdracht. Niet als verplichting, maar als onderdeel van een vertrouwelijke omgang die je met Hem mag hebben.

Generale Synode
In de kerkbode staat een kleine samenvatting te lezen van deputatenrapporten, die op de synode behandeld gaan worden.

Lokaal nieuws
Onder andere over de samenvoeging van de CGK en de GKv in Franeker en de MiddagPauzeDiensten die elke woensdag in Assen gehouden worden. Daarbij werken een groot aantal kerken in Assen samen.

Chavah, een leef-leer-huis voor tienermoeders
Het aantal tieners dat jaarlijks zwanger wordt, daalt, maar is en blijft een kwetsbare groep. In Groningen zijn Taeke en Agnes Venema begonnen met een leef- en leerhuis voor deze (a.s.) tienermoeders. Ze wonen naast het huis en zijn vraagbaak, regelaars, klussers, toezichthouders en vooral rolmodelgezin. Ze hebben beide een onderwijsachtergrond en affiniteit met de doelgroep.

Aandacht voor de uitverkiezing
De vreugde van de verkiezing of het leerstuk van de verkiezing. Ds. Bert Loonstra schreef een boek over dit onderwerp, dat door Jan Kuiper in de kerkbode besproken wordt. “Loonstra laat het belang zien van de discussie uit de 17e eeuw. Waarbij het gaat om de ervaring van het woner van Gods genade in Christus voor je eigen leven – en dat bewaart voor een oppervlakkig geloof.

Een kleine greep uit de onderwerpen die aan bod komen. Verder de (vaste) rubrieken, zoals Actueel, meditatie, nieuws uit classis, een overzicht van de kerkdiensten, kerknieuws, boekbespreking, persberichten en aankondigingen van activiteiten. Voor meer informatie of een abonnement: www.kerkbode.nl of kerkbode@scholma.nl.