Menu

Liturgisch jaar

Verklarende-Plaat-Kerkelijk-Jaar-CatharijneconventNa de zomer start een nieuw kerkseizoen, terwijl op 29 november a.s. het nieuwe liturgisch jaar begint. Op de pagina liturgisch jaar van de site Steunpunt Liturgie is een overzicht van 2015-2016 te vinden, met daarbij ook een overzicht van verschillende doelzondagen en -perioden. www.steunpuntliturgie.gkv.nl Liturgisch (of kerkelijk) jaar: de indeling van het jaar, met de grote kerkelijke feesten als kernen (Kerstkring en Paaskring). Het kerkelijk (of liturgisch) jaar loopt niet gelijk op met het kalenderjaar, maar begint met de eerste Adventszondag (eind november, begin december) en eindigt op de laatste zondag voor Advent. Het kerkelijk jaar is ontstaan vanuit de gedachtenis van de grote daden Gods in Christus. De structuur van het kerkelijk jaar wordt dan ook bepaald door de grote kerkelijke feesten: Kerst en Pasen. Aan deze beide feesten gaat een tijd van voorbereiding vooraf; bij Kerst is dat Advent, bij Pasen de Veertigdagentijd. Ná de feesten volgt een tijd van verwerking en doorwerking: de Epifanieëntijd bij Kerst en de Vijftigdagentijd bij Pasen. Pinksteren vormt de afsluiting van de Vijftigdagentijd. Ná Pinksteren volgt dan de zogenaamde Drie-eenheidszondag ofwel Trinitatis. Daarna volgen de zomer- en herfsttijd. Vanouds is de herfsttijd de tijd waarin de blik gericht is op de laatste dingen. Het slot van het kerkelijk jaar, eind november, is vervolgens gewijd aan het Koninkrijk Gods en de wederkomst. steunpunt Liturgie