Menu

Maak verschil in een kinderleven

Als in een gezin problemen zijn met kinderen, willen we die het liefst thuis samen met het gezin oplossen. Lukt dat niet of is de situatie zo ernstig dat de kinderen (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen, dan gaat de voorkeur uit naar opvang in een pleeggezin.

Enver pleegzorg wil graag voor ieder kind een passend pleeggezin vinden. Een gezin waar het kind voldoende (aanvullende) zorg en aandacht ontvangt. Waar hij/zij zolang kan blijven als nodig is.

Enver is een organisatie voor jeugd- en opvoedhulp in Rijnmond Rotterdam, Zuid-Holland Zuid en Midden-Holland. De hulp van Enver wordt ingezet als er problemen zijn met de opvoeding of ontwikkeling van jeugdigen, en ouders en kinderen daar samen (even) niet uitkomen.

Maar momenteel heeft Enver te weinig pleeggezinnen om aan alle vraag/behoefte te kunnen voldoen!

“Omdat de vraag naar pleegzorg nog steeds stijgt, zijn we voortdurend op zoek naar nieuwe pleeggezinnen. We zoeken pleegouders die kinderen willen opvoeden, of een jongere willen begeleiden naar zelfstandigheid. Om pleegouder te worden hoef je geen perfecte ‘superheld’ te zijn. Juist door heel gewoon te doen betekenen pleegouders iets voor pleegkinderen, zoals een veilig thuis bieden, waar ze de aandacht en verzorging krijgen die ze nodig hebben.”

Helpt u ons, en de kinderen die het nodig hebben?

Pleeggezin gezocht

Enver biedt o.a.: trainingen, gezinscoaching, jongerencoaching, schoolmaatschappelijk werk, zelfstandigheidstrajecten, kortdurende opvang in uitwijkhuizen en pleegzorg. De hulpvormen kunnen afzonderlijk maar ook in samenhang met elkaar worden ingezet. Uitgangspunt vormt de vraag van de jeugdige en het gezin. Enver is HKZ gecertificeerd en lid van de brancheorganisatie Jeugdzorg Nederland.

Poster

www.enver.nl