Menu

Maak werk van inwerken

Elk jaar worden er nieuwe diakenen benoemd. Vaak zijn het jonge mannen en vrouwen zonder eerdere ervaring. Vanaf het moment dat ze ja hebben gezegd, komen er allerlei vragen op hen af. Een duidelijk inwerkprogramma draagt bij aan een goede start van een nieuwe diaken en aan een gezonde diaconie en gemeente.

Want waar heb je eigenlijk ja op gezegd? Wat doet een diaken precies, naast collecteren? Waarin verschillen de taken van een diaken van die van een ouderling? Hoe pak je dat eerste kennismakingsbezoek aan? Hoe help je mensen en hoe spoor je gemeenteleden aan om dat zelf ook te doen? Ook voor een diaken met ervaring kan er in een periode dusdanig veel veranderen dat bepaalde zaken niet meer bekend zijn. Alle reden dus om aandacht te hebben voor het systematisch inwerken en begeleiden van nieuwe diakenen.

Inwerkplan voor nieuwe diakenen
Een eerste indruk is vaak heel erg bepalend. Dat geldt ook voor het beeld dat nieuwe diakenen van de diaconie krijgen. Je kunt daar positief aan bijdragen door het aanbieden van een doordacht inwerkprogramma. Daarmee neem je nieuwe diakenen vanaf de start mee in het werk van de diaconie. Dat heeft een aantal voordelen. Allereerst help je hen zich sneller op hun gemak te voelen. Het versterkt het gevoel dat ze deel uitmaken van het diaconale team. Verder voelen zij zich daardoor sneller zeker over de dingen die ze moeten weten en is eerder duidelijk wat er van hen wordt verwacht. Dat is prettig voor een diaken, maar het komt ook het diaconale werk en daarmee de gemeente ten goede.

Bij het kennismaken met de diaconie en tijdens het inwerken krijgt een nieuwe diaken heel veel informatie te verwerken. Je kunt hierbij helpen door middel van een inwerkplan waarmee de diaken in stappen kennismaakt met alle facetten van het diaconale werk. Het inwerken kan bestaan uit een aantal verschillende onderdelen, die worden uitgewerkt op www.diaconaalsteununt.nl, waar ook een aantal concrete tips zijn te vinden.