Menu

Maartnummer Nader Bekeken met motto ‘Broodnodig’.

Bij het ‘geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben’ voert de Heer Jezus drie ‘taalvernieuwingen’ door, aldus ds. Arnout Francke. Laten we ons oefenen in het spreken van deze nieuwe taal.
NB maart 2014.indd
Dr. Jakob van Bruggen geeft een onder de titel ‘zien en niet zien’ een handreiking voor mensen die worstelen met de vragen rond schepping en evolutie, geloof en wetenschap.

GS Ede
Een van de belangrijke besluiten die de GS Ede zal moeten nemen, betreft het nieuwe ondertekeningsformulier. Terecht zet dat formulier in op het onderlinge vertrouwen, stelt ds. Hans van der Jagt. Wordt de veiligheid van de gemeente gewaarborgd, is wel zijn vraag.

De synode is van start gegaan en ds. Gijs Zomer geeft er een kort verslag van.

HC: belangrijk!
Dr. Hans Maris is van mening dat de catechismus nog zo fris is als een hoentje. En die oude getrouwe HC mag ons geestelijk en kerkelijk wel eens in de spiegel laten zien.

In de Persrevue is er ook aandacht voor de catechismus, omdat die helaas in de kerkelijke praktijk steeds onbekender en dus onbeminder aan het worden is. Verder koos ds. Perry Storm voor een citaat met een kritische blik op het ‘kindermoment’.

En verder…
Johannes ziet in de hemel, God heeft een boekrol in zijn rechterhand. Wie mag die boekrol openen en wat is nu precies de inhoud van die boekrol? Ds. Egbert Brink legt het uit.

Met de NBV is de formulering van de slotzegen gewijzigd. Welke vertaling de voorkeur heeft, is de vraag die dr. André Bas behandelt.

Met ds. Jan Wesseling laten we ons verwonderen over Gods goedheid.

De column van ds. Gijs Zomer gaat over modderige schoenen en binnenstappen in een stal.

En ds. Jacko Holtland vraagt opnieuw aandacht voor het boek ‘De evangelische beweging’ van ds. J.M.D. de Heer, waarin hij graag wat meer verdieping had gezien.

Voor meer informatie of voor een abonnement, zie www.woordenwereld.nl.