Menu

Meer inkomsten voor Woord en Daad

Meer inkomsten voor Woord en Daad dankzij vernieuwende aanpak

Woord en Daad heeft 2017 afgesloten met een lichte groei van 1 procent. De totale inkomsten bedroegen € 34.862.559, zo blijkt uit het deze week gepubliceerde Jaarverslag 2017, ‘Stroomopwaarts’.

In het achterliggende jaar presenteerde Woord en Daad onder andere het Job Booster-programma, waarmee de organisatie een grote subsidie (ruim € 5,9 miljoen) van de Noorse overheid (NORAD) wist binnen te halen. Ook de inkomsten uit de Woord en Daad-kringloopwinkels namen een grote vlucht.

Voor het tweede jaar sinds de MFS-subsidie van de Nederlandse overheid wegviel (in 2015), weet Woord en Daad groei te realiseren. ‘We zien daarin dat we met onze nieuwe, projectmatige werkwijze, op het juiste spoor zitten’, aldus de Raad van Bestuur. ‘Dankzij onze nieuwe mogelijkheden om gekwalificeerde teams van Woord en Daad-medewerkers, partnerorganisaties en externen te vormen, kunnen we snel en slagvaardig inhaken op kansen die we zien of die als organisatie op ons pad komen.’ Het resulteerde in 2017 bijvoorbeeld ook in een toegekende subsidie van Fonds Duurzaam Water (€ 1,7 miljoen) voor een irrigatieproject in Burkina Faso. Door de ontwikkeling van betere watervoorzieningen zullen de landbouwopbrengsten van boeren fors verhoogd kunnen worden, waardoor ze uit de armoede kunnen groeien.

Het projectmatig samenwerken is nieuw en uitdagend. ‘Door tegen de stroom in te roeien, willen we dicht bij de bron blijven om vanuit die bron ons werk te blijven doen,’ aldus de Raad van Bestuur. ‘Daarom kozen we als motto voor ons jaarverslag: Stroomopwaarts.’ Verbinding is hierbij het sleutelwoord.

Nieuw in 2017 was het Job Booster-programma, een programma dat met een vernieuwende, marktgerichte aanpak, jongeren aan een baan helpt in diverse landen zoals Ethiopië en India. Doelstelling is dat in vijf jaar tijd voor 100.000 jongeren in werk voorzien wordt, dankzij een relevant netwerk van onze vakscholen en lokale bedrijven. Daarnaast heeft Woord en Daad in 2017 samen met Driestar Educatief hard gewerkt aan de realisatie van INCE, een internationaal netwerk voor christelijk onderwijs. Op een duurzame manier wordt het christelijk onderwijs wereldwijd versterkt door het trainen van docenten, adviseren van scholen en ontwikkelen van kwaliteitssystemen en het beïnvloeden van het overheidsbeleid. Dit komt ten goede aan de 37.785 kinderen die via de scholen van de partnerorganisaties van Woord en Daad onderwijs volgen.

Door ondernemerschap werd er in Ethiopië samengewerkt aan de beschikbaarheid van water. Daarnaast werden er 32.778 mensen in diverse landen getraind en voorgelicht over water, sanitatie en hygiëne. Kwaliteitsverbetering, duurzaamheid en een marktgerichte benadering vormden in 2017 de rode draad in het werk van Woord en Daad.

Meer informatie en impactverhalen zijn te lezen in het online jaarverslag via deze link.