Menu

Michazondag – Mijn wereld op z’n kop

De grote stroom vluchtelingen, wereldwijde corruptie, maar ook misbruik in gezinnen en families – deze onderwerpen staan centraal tijdens de jaarlijkse Michazondag, op 18 oktober. Het centrale thema: ‘Machtsmisbruik’.

De titel van Michazondag 2015 is ‘Mijn wereld op z’n kop’. De zondag is georganiseerd door Micha Nederland, onderdeel van een wereldwijd netwerk van kerkgenootschappen en christelijke organisaties dat mensen bewust wil maken van sociale en ecologische gerechtigheid, met name in kerken.

“In scherp contrast met een wereld van onderdrukking en machtsmisbruik gaat Jezus ons een andere weg voor. Via een weg van liefdevol dienen en lijden zet Hij onze wereld op zijn kop. We geloven dat het navolgen van die dienende Heer een oproep is om in deze wereld een machteloze kerk te zijn. De paradox is dat zij juist dan op haar krachtigst is”, laat het Diaconaal Steunpunt weten.

Lees ook het artikel met het oog op de komende Michazondag, i.s.m. met Jos Douma. In het Nederlands Dagblad van maandag 12 oktober verscheen er een ingekorte versie van.
259-012-Micha-Zondag-banner-851x315px1-845x321
Meer informatie
.