Menu

Missionair bulletin voor de gemeente voorziet in behoefte

Sinds enkele maanden brengt de Petrakerk (GKv) van Harderwijk een Missionair bulletin voor haar gemeenteleden uit. Het maandelijkse bulletin heeft tot doel de gemeente toe te rusten voor haar missionaire taak.

Initiatiefnemer Koos van Loo: “Binnen de Commissie Missionair merkten we dat er bij veel gemeenteleden verlegenheid is als het gaat om evangelisatie en missionair-zijn. Tegelijk is er een diep verlangen om zichtbaar volgeling van Jezus te zijn in de stad en samenleving. Men wil wel, maar weet vaak niet hoe. Een deel van de gemeente is in dit opzicht actief, maar anderen weten daar vaak niet van. Met het bulletin willen we de gemeenteleden informeren, toerusten, bemoedigen en vooral: aanmoedigen.”

In het bulletin worden informatieve stukjes over missionaire activiteiten afgewisseld met korte artikelen die aanzetten tot nadenken en actie, of uitnodigen tot gebed. Zo vertelt in het laatste bulletin iemand over zijn werk als buddy voor een dak- en thuisloze. Een ander artikel gaat over het belang van echt-zijn in het aangaan van relaties. In eerdere nummers ging het onder andere over de contacten met moslims in Harderwijk.

Van Loo: “We zijn als commissie zelf enthousiast over ons bulletin, en ook vanuit de gemeente krijgen we positieve reacties. We denken dat het initiatief ook in andere gemeenten goed kan werken, daarom delen we dit graag. De bulletins van twee A4-tjes zijn op de website van de Petrakerk te downloaden, ook is het mogelijk om losse artikelen te downloaden en te bewerken.”

Petrakerk BulletinMissionair Bulletin december 2014
Missionair Bulletin maart 2015

Voor meer informatie:
Contactpersoon, Koos van Loo
Telefoon 0621857197
E-mailadres bulletin@petrakerkharderwijk.nl
Website http://www.petrakerkharderwijk.nl/missionair