Menu

Missionair kerk-zijn

TrainingDe rapporten over secularisatie beuken op ons in. Al decennialang vinden ontkerkelijking én ontkerstening plaats. Als predikant/kerkelijk werker wordt je daar pijnlijk mee geconfronteerd. Wat doet dat met je? En hoe hou je het vuurtje van de christelijke missie gaande in je eigen leven en in de kerk waar je mag werken? Hoe voorkom je apathie of juist een gespannen reactie op de ontwikkelingen in ons land? Deze training wil helpen om bijbels, realistisch, concreet en in gemeenschap met de wereldkerk te reageren en positie te bepalen. We doen dit aan de hand van het inspirerende boek Vreemdelingen en Priesters. Christelijke missie in een postchristelijke omgeving, van Stefan Paas.

Predikanten en kerkelijk werkers bezinnen zich in deze training eerst met elkaar op de vraag wat christelijke missie in een postchristelijke omgeving inhoudt. Wat betekent die voor henzelf en de plaatselijke situatie? Vervolgens wordt er met elkaar nagedacht hoe dit bezinningsproces vruchtbaar gemaakt kan worden voor de eigen kerkenraad, die hierbij in eerste instantie fungeert als klankbord en in een volgende fase zo mogelijk beleid ontwikkelt voor de gemeente. Lees meer.

  • Samen met je kerkenraad leidinggeven aan een bezinningsproces over christelijke missie in een postchristelijke omgeving
  • Attitude en praktijk van gemeenteopbouw via geloofsopbouw volgens Leven uit de Bron toegepast op de missionaire dimensie van gemeentezijn
  • Concrete bouwstenen ontwikkelen voor missie in de plaatselijke situatie

Begeleiding
Jelle de Kok, m.m.v. Stefan Paas

Kosten: € 895,- p.p. all-in (tot 1 september 2016; daarna: € 945,-)
Trainingsdagen: 13-10, 24-11 2016, 19-1, 16-3, 20-4 en 8-6 2017, van 9.30-15.30 uur
Uiterste inschrijfdatum: 22 september 2016
Locatie: Theologische Universiteit Kampen
Aantal deelnemers: min. 10 – max. 15
Omvang: 3,5 EC (36 uur training; 42 uur persoonlijke voorbereiding; 20 uur verwerking met kerkenraad; de studiebelasting voor een ‘verkenner’ bedraagt 56 uur, 2 EC)
Download poster.

Meer informatie en aanmelding.
TUKampen