Menu

Modellen en handreikingen Kerkorde nu beschikbaar

HK-300x200Om de Kerkorde goed ten uitvoer te kunnen brengen, heeft het deputaatschap Kerkorde in op dracht van de synode van Ede een aantal modellen en handreikingen gemaakt, die kerkenraden kunnen gebruiken.

U kunt deze vinden in de rubriek ‘Modellen en handreikingen’ onder de kop Kerkorde die te vinden is in de navigatiebalk van deze website.

Zo is er bijvoorbeeld een voorbeeld-regeling voor de roeping van een predikant, maar ook is er een voorbeelddocument waarin de plaatselijke gemeente de werkwijze van de kerkenraad en diaconie kan vastleggen.

Verder is er een model gemaakt voor het opstellen van een privacyreglement binnen de kerk. Van elk model is een Pdf- en een Word-bestand gemaakt, zodat kerkenraden gemakkelijk aan de hand zo’n document hun eigen regeling kunnen opstellen. In de rubriek zijn ook nog handreikingen te vinden over de liquidaties van de particuliere synodes oude stijl en voor de oprichting van kerkelijke organisaties en kerkelijke instellingen.