Menu

Moderamen stuurt kerken brief met toelichting op besluiten m/v en ambt

De Generale Synode van Meppel 2017 heeft het moderamen gevraagd om de besluiten rond man, vrouw en ambt bij de kerken toe te lichten. Het moderamen heeft dat gedaan door een brief op te stellen voor alle kerkenraden, classes en predikanten van de GKv. In de brief schrijft het moderamen over de achtergrond van de genomen besluiten en legt zij uit hoe de synode tot besluitvorming is gekomen. Verder maakt het moderamen duidelijk dat de kerken nu aan zet zijn. Aan de brief zijn ook de besluitteksten toegevoegd.

Toelichtende brief met besluitteksten

Aanleiding
De toelichtende brief die het moderamen heeft geschreven, is opgesteld naar aanleiding van het besluit dat de synode nam om alle ambten open te stellen voor vrouwen en het aan de plaatselijke kerken zelf te laten of, hoe en wanneer zij deze besluiten in de praktijk willen brengen.

Om de kerken te dienen met advies en informatie over deze besluiten, heeft de synode een deputaatschap ingesteld: M/V in de kerk.

Vragen en antwoorden ter voorbereiding besluitname M/V en ambt
Onderdeel van het besluitvormingsproces van de synode is de gelegenheid die afgevaardigden krijgen voor het stellen van verdiepende en informatieve vragen aan de deputaten. Bij het onderwerp M/V en ambt werden veel vragen ingediend. De deputaten hebben deze vragen en antwoorden gebundeld en beschikbaar gesteld.
Beantwoording vragen van afgevaardigden inzake rapport Samen dienen M/V en ambt