Mutatieformulieren

Mutaties graag doorgeven
Wij verzoeken u om vanaf heden de mutaties via onderstaande formulieren aan ons door te geven om de gegevens actueel te houden. De gegevens van alle kerken en predikanten worden gepubliceerd op de GKv website. Daarnaast worden al deze (kerkelijk) gegevens gebruikt voor bijvoorbeeld uw ANBI-publicatie en berekening van uw quota. Zo hoeft u uw algemene gegevens dus maar op deze ene plek door te geven.

Ga hier naar het mutatieformulier voor kerkelijke gegevens van uw plaatselijke kerk.

Ga hier naar het mutatieformulier voor predikanten.

Ga hier naar het mutatieformulier voor gegevens classes en PS. 

Opmerkingen of vragen m.b.t. deze formulieren kunt het beste mailen met kerkelijkegegevens@gkv.nl, dan hebt u rechtstreeks contact met de administratie.

Door veranderende marktomstandigheden heeft Connect Printmedia|Scholma namelijk het besluit genomen om de exploitatie van de kerkelijke gegevens te stoppen. Dat betekent dat er na zoveel jaren geen jaarlijks handboek meer wordt uitgegeven op papier. Dit zal voor velen van u (en andere trouwe lezers) toch best even wennen zijn!
Ook voor de website GKv maakten we gebruik van de database van Scholma. Deze databasegegevens zijn overgedragen aan deputaten administratieve ondersteuning (DAO). Onder verantwoordelijkheid van DAO wordt de website GKv.nl onderhouden en uitgevoerd door LPB Media en Steunpunt Kerkenwerk. Door DAO is de keuze gemaakt om niet zelf een papieren handboek uit te geven om reden van dezelfde veranderingen in de markt en ook de huidige wijzigingen in wetgeving/privacy. Daarom publiceert DAO vanaf 2020 de belangrijkste basisgegevens van kerken en predikanten alleen via de website GKv.nl. Let op: veel van wat er nu wel in het handboek staat zal in de toekomst niet meer gepubliceerd worden. DAO ziet dit niet als hun opdracht, te meer daar veel van de weggevallen informatie wel te vinden is op de websites van de plaatselijk kerken en de eigen websites van de diverse kerkelijke organisaties.