Menu

Nader Bekeken – Dak eraf

Nader Bekeken mei 2019 heeft als thema: Dak eraf

Ds. Peter Drost over deze omgekeerde wereld en hoe genade juist andersom werkt.

Over kerkelijke dakloosheid en herstel schrijft ds. Kees van Dijk.

Ds. Henk Knigge laat ons meedenken over de zes scheppingsdagen van God en over dag zeven, Gods rustdag.

Laten we Paulus’ geïnspireerde wijsheid niet inruilen voor een soort hogere wiskunde, bepleit ds. Rufus Pos in zijn column.

Het in onze ogen vaak negatieve woord ‘eenvoudig’ is in de Bijbel een heel ander begrip, aldus ds. Hans de Wolf.

Deze keer vormen vanuit de belijdenis de engelen het onderwerp van ds. Peter Drost.
Ook ds. Peter Drost over het begin van de Reformatie in Oostenrijk.

Ida Slump-Schoonhoven heeft zich verdiept in de dissertatie van Hans Meerveld over de catechese.

Johannes laat zien dat liefde en gehoorzaamheid samengaan, aldus ds. Alko Driest.

Ds. Sipke Alserda las De praktijk van de ambten, het vernieuwde handboek onder redactie van Marnix Assink.

En in de Persrevue haalt ds. Perry Storm artikelen aan die te maken hebben met de moeiten in de CGK.

Voor abonnementen en verdere informatie: www.woordenwereld.nl