Menu

Nader Bekeken: Kerkelijke identiteit

Kerkelijke identiteit is het thema van Nader Bekeken juni 2019:

Dr. Hans Maris schrijft over afnemend kerkbesef en verminderend gevoel van verbinding. Maar wat hebben we elkaar nodig om kerk te zijn op het niveau van Christus!

Romeinen, een moeilijke brief, maar wellicht hadden we zonder deze brief het evangelie niet goed kunnen begrijpen, aldus dr. Pieter Boonstra.

Dat verzoening door voldoening de bijbelse leer is, toont dr. Bart van Egmond aan met behulp van geschriften van enkele kerkvaders.

De column van ds. Gijs Zomer gaat over mannenzang en oecumene van het hart.

Wat de waarde is van Gods woorden als Hij met Noach een verbond sluit, is de vraag die dr. Gert Kwakkel oproept.

God vergist zich niet, laat ds. Peter Drost zien vanuit de belijdenis.

Ook ds. Peter Drost over de kerk in Oostenrijk in de 16e eeuw.

Ds. Henk Drost interviewde zijn collega Cor Harryvan over diens leven en kerkelijk opbouwwerk in Oekraïne.

Ds. Dick Dreschler over kerkverlating en hoe ouders hiermee kunnen omgaan.

Dr. Arie Baars las de dissertatie van dr. J.M.D. de Heer over reformatorische kerken en evangelische beweging.

En in de Persrevue haalt ds. Perry Storm een kritische brief aan van predikanten over de fusie van GKv en NGK, en een artikel over Galaten 3:28.

Voor abonnementen en verdere informatie: www.woordenwereld.nl