Menu

Nader Bekeken – Lopend vuurtje

NB april 2016 coverPaulus reisde stad en land af voor de evangelieverspreiding, het was zijn drijfveer en het ging als een lopend vuur, aldus dr. Rob van Houwelingen.

Ds. Pieter Niemeijer geeft – met Koningsdag in het vooruitzicht – aandacht aan Psalm 145, een loflied op de hemelse Koning.

Cijfers in rapporten als God in Nederland laten het beeld zien van een seculariserend land, signaleert ds. Perry Storm.

Met verwijzing naar het onlangs verschenen boek Goed gelovig over de Heidelbergse Catechismus houdt ds. Pieter Boonstra een pleidooi voor de catechismuspreek en de middagdienst.

De sterk teruglopende opkomst in de middagdienst is geen teken van groei en een slecht voorbeeld voor de jeugd, stelt Ds. Henk Drost.

In zijn column vraagt ds. Rufus Pos zich af hoe gastvrij wij Nederlanders zijn voor vreemdelingen.

Over het belang van de kerkorde start ds. Pieter Niemeijer een nieuwe artikelenserie.

Dr. Chris Kruse laat zien dat en waarom de combinatie geloof en natuurwetenschap een Heer(!)lijke combinatie is.

In de Persrevue citeert Gert Schutte uit diverse reacties op het D66-voorstel om de woorden ‘Bij de gratie Gods’ voortaan uit wetten te schrappen.

En er zijn enkele boeken gelezen: afscheidscollege prof. F. van der Pol (door dr. Aryjan Hendriks), bundel bij afscheid prof. A. Baars (door ds. Harm Boiten) en over ongemakkelijke oudtestamentische teksten (door ds. Hans de Wolf).

Meer informatie? Zie www.woordenwereld.nl, ook voor een abonnement.