Menu

Nader Bekeken – Van 1.0 naar 2.0

NB mei 2016 coverGa je van tijd tot tijd, zoals bij Windows op je pc, over naar een volgende versie? Ds. Kees van Dijk heeft daar, als het om de kerk gaat, zijn vragen bij. En: als vijf verschillende kerkverbanden bijzondere betrekkingen met elkaar willen aangaan, zal daar nog eens goed over doorgesproken moeten worden.

Over de vraag of we Jezus als spelbreker zien, schrijft dr. Bart van Egmond in een Schriftlicht.

Dr. Chris Kruse laat zien dat ook op het gebied van de biologische werkelijkheid de combinatie geloof en natuurwetenschap een Heer(!)lijke combinatie is.

In zijn column geeft ds. Gijs Zomer zijn visie op een persoonlijk getuigenis in een tv-uitzending over de kerkelijke situatie in de jaren ’60.

De leeropdracht van Maestro Jezus is ook voor ons van belang, aldus ds. Egbert Brink.

De verbinding van orde en vrede is cruciaal voor het klimaat in de kerk, stelt ds. Pieter Niemeijer.

Ds. Lucius de Graaff vertelt e.e.a. over vrouwen in de islam.

De vraag of je buiten de erediensten om met elkaar avondmaal kunt vieren, wordt behandeld door ds. Jan Blok.

Prof. Hans Maris heeft het boek van Bram Beute over geloof en twijfel gelezen.

In de Persrevue laat ds. Perry Storm aan de orde komen: een moderne theologie van de Geest, de paus en barmhartigheid, dopen en onderdompelen, en verdriet bij kerkverlating.

Meer informatie? Zie www.woordenwereld.nl, ook voor een abonnement.