Menu

Nieuw Deputaatschap Ondersteuning

Nieuwe opzet voor ondersteuning classes, kerken en missionaire projecten

De GS Meppel heeft in het voorjaar een nieuw deputaatschap ingesteld waarin de steunverlening aan missionaire projecten en hulpbehoevende kerken samenkomen: Deputaten Ondersteuning kerken, classes en missionaire projecten (DO). Deze deputaten willen een toegankelijk aanspreekpunt vormen voor classes, kerken en initiatieven met vragen rond (financiële) ondersteuning van missionaire initiatieven en kerkelijke presentie in de regio. Omdat de nieuwe, door GS vastgestelde regeling nog onvoldoende uitgewerkt is, verlenen deputaten maatwerk bij aanvragen voor financiële steun in de geest van regeling en met waarborgen voor continuïteit van bestaande afspraken.

Voor aanvullende steun van het kerkverband wordt rekening gehouden met de draagkracht van de classis. Naast aanvullende steun is er vanuit een nieuw gevormd stimuleringsfonds subsidie mogelijk voor toerusting en ondersteuning van nieuwe missionaire initiatieven. Deputaten adviseren om bij een verzoek om steun in een vroeg stadium aan te kloppen bij DO via do@gkv.nl.