Menu

Nieuw Deputaatschap Ondersteuning

Nieuwe opzet voor ondersteuning classes, kerken en missionaire projecten

De GS Meppel heeft in het voorjaar een nieuw deputaatschap ingesteld waarin de steunverlening aan missionaire projecten en hulpbehoevende kerken samenkomen: Deputaten Ondersteuning kerken, classes en missionaire projecten (DO). Deze deputaten willen een toegankelijk aanspreekpunt vormen voor classes, kerken en initiatieven met vragen rond (financiële) ondersteuning van missionaire initiatieven en kerkelijke presentie in de regio.

Bij het verlenen van aanvullende steun wordt rekening gehouden met de draagkracht van de classis. Omdat de nieuwe, door GS vastgestelde regeling meer specifieke aandacht vraagt, verlenen deputaten maatwerk bij aanvragen voor financiële steun. Ze doen dat in de geest van regeling en met waarborgen voor continuïteit van bestaande afspraken.

Behalve deze vorm van financiële steun is er ook subsidie mogelijk voor toerusting en ondersteuning van nieuwe missionaire initiatieven vanuit het -nieuw gevormde- stimuleringsfonds.

Deputaten adviseren om voor steunverlening in een vroeg stadium advies te vragen over de mogelijkheden via do@gkv.nl