Menu

Nieuw Gereformeerd Kerkblad

gkb-november-2016-inhoudIn kerkelijk leven schrijft Roel Heida over dopen of opdragen. Het komt steeds weer voor dat gelovigen oprecht menen dat de doop moet volgen op geloofsbelijdenis en dat de kinderen slechts kunnen worden opgedragen. Gaat het hier om een fundamentele zaak of raakt het de kern van ons belijden?

In de schijnwerper studentenpastor Ton Huttenga. Hij weet van colleges, werkgroepen, tentamens en scripties, van studie- en studentenverenigingen, van de lol en de stress van studenten en weet verbinding te leggen tussen dit en het geloof.

Verder het deputatenrapport m/v, en het verhaal van Elisabeth de Bruijn die in Rotterdam werkt als ‘pionier voor twintigers’.

Dit en meer in het nieuwste nummer van het Gereformeerd kerkblad. Kijk voor meer op www.gereformeerdkerkblad.nl