Menu

Nieuw Gereformeerd Kerkblad

GKblad juni 2015 inhoudIn kerkelijk leven brengt Roel Heida ons onder de aandacht hoe belangrijk het sola scriptura blijft. Deze geliefde slogan uit de tijd van de Reformatie kwam onlangs onder ons in discussie. Eén van die sola’s waarmee de kerkhervormers ten strijde trokken tegen Roomse dwalingen. Naast: Door genade alleen, en: Enkel in de weg van geloof, klinkt nog steeds de roep sola scriptura. Wat is daar mis mee?

De schijnwerper staat op Arjan Koster, predikant te Gouda. Zijn droom voor de GKv: verdwijning. Dat klinkt vreemd, maar toch: tien keer gereformeerd is echt negen keer te veel. Samenwerking, naar elkaar toegroeien en één worden van alle gereformeerden in Nederland (om met hen maar te beginnen): graag. Een brede, krachtige, belijnde kerk – zonder kerkmuren waar die niet hoeven zijn – daar verlangt iedereen toch naar?

Denken en doen is dit keer heel praktisch. Henk Jan Visser pleit voor het instand houden van het verjaardagsbusje. Niet zozeer vanwege het geld wat het oplevert. Maar met een verjaardagsbusje in de hand gaan de deuren gemakkelijk open en heb je een aanleiding om binnen te komen.

Dit en meer in het nieuwe nummer van het Gereformeerd Kerkblad: www.gereformeerdkerkblad.nl