Menu

Nieuw Gereformeerd Kerkblad

Geref. Kerkblad nummer 3 inhoudIn Kerkelijk Leven bepaalt ds Henk Jan Visser ons bij onze regelzucht in de kerk. Het is nodig minder te moeten, en meer te doen. Als de liefde ons drijft, vinden we het een feest om bezig te zijn in het koninkrijk van God. Een regelkerk kan gemakkelijk leiden tot een bloedeloos gebeuren, waar het hart uit weg is.

In schriftwerk de vraag of we niet beter naar Paulus moeten luisteren als hij spreekt over ‘haar en hoedjes’. Moeten wij vandaag dan toch beter luisteren naar Paulus en de vrouwen vermanen hun hoofd in de kerk te bedekken?

Verder aandacht voor benoemingen aan de TU, ds Van Veelen die vanuit Loenen naar Frankrijk vertrekt en de kerk in Oekraine.

Dit en meer in het nieuwe nummer van het Gereformeerd Kerkblad: www.gereformeerdkerkblad.nl