Menu

Nieuw nummer Gereformeerd Kerkblad

KB 13-03-2015 inhoudIn kerkelijk Leven gaat Joke de Leeuw in op bidden. Hoe meer het om ons heen stormt hoe groter de behoefte om de handen te heffen of te vouwen. Maar tegelijk vinden we het, zo blijkt uit de diverse uitgaven die onlangs verschenen, ook moeilijk. Als hoofd en hart vol zit met alles wat er in het leven gebeurt, is het blijkbaar moeilijk de goede woorden te vinden.

In de schijnwerper zien we ds Ruard Stolper uit Zaamslag die zich zorgen maakt dat we te weinig geloven in de toekomst van de kerk in Nederland. Soms wordt gedacht dat het vanzelfsprekend en onontkoombaar is dat de kerken zullen verdwijnen. Waarom? Het kan een ‘self fulfilling prophecy’ worden, misschien zijn we daarom wel onze grootste vijand.

In schriftwerk een uitleg over Lucas 14. Jezus houdt nogal van stevige uitspraken. Moet ik breken met mijn eigen familie? En ik dacht dat God de familiebanden juist gegeven had om elkaar te helpen en te steunen in het leven voor Hem. Hoe moeten we het dan uitleggen en waarom zegt Jezus het zo?

Denken en doen gaat over ouders die hebben te maken met kinderen die niet meer naar de kerk gaan. Sommigen zijn naar andere kerkgenootschappen vertrokken en weer anderen doen nergens meer aan. Dat veroorzaakt heel wat verdriet, dat vaak niet uitgesproken wordt en zelden met anderen wordt gedeeld.

Dit en meer in het nieuwe nummer van het Gereformeerd Kerkblad: www.gereformeerdkerkblad.nl