Menu

Nieuw nummer Nader Bekeken

NB oktober 2014.inddIn Amsterdam hield ds. Gijs Zomer gemengde gevoelens over aan de presentatie van het boek Vrijgemaakt?; hij wijdt er zijn column aan.

Rikko Voorberg hield in Amsterdam zijn pleidooi voor het vloeken, een van de items van de Kroniek van ds. Kees van Dijk. Verder schrijft hij over moeilijke vragen, over de visie van Stefan Paas op Tim Kellers nieuwste boek en over benoemingen aan de TU.

Geloof, ongeloof
Gelovige ouders voelen zich vaak schuldig als hun kind zich van God afkeert. Dr. Frans Wisselink kijkt naar de hogepriester Eli en diens veroordeling.

Ds. Jan Wesseling bestrijdt de oude dwaling dat God ons op prestaties en uiterlijk zou beoordelen.

Voor de Persrevue heeft Gert Schutte citaten gezocht over de betrouwbaarheid van de canon van het Nieuwe Testament en over de vraag of geloven moeilijk is.

Kerk, Bijbel, prediking
Dr. Hans Maris is er duidelijk over dat de kerk zonder belijdenis niet kan bestaan, en evenmin de belijdenis zonder kerk.

Ds. Anne van der Sloot vraagt zich af of de discussie over eenheid tussen hervormden en gereformeerden uitzichtloos is.

Aan de hand van de vraag of God op de plaats van mensen gaat staan bij de opdracht om het beloofde land te verkennen, gaat ds. Hans de Wolf in op schijnbare tegenstellingen in de Bijbel.

Over de Bijbel in Gewone Taal geeft ds. Jaap Burger alvast een voorbeschouwing.

Dr. Aryjan Hendriks schrijft lovend over het boek van Kees de Ruijter, ‘Horen naar de stem van God’.

Voor meer informatie of voor een abonnement, zie www.woordenwereld.nl.