Menu

Nieuwe brochure ‘Geen doodlopende weg’

Stichting Gave presenteert een adviesbrochure voor vrijwilligers die contact hebben met uitgeprocedeerde asielzoekers. Bij afwijzing van de asielaanvraag overheerst machteloosheid. In de brochure ‘Geen doodlopende weg’ geeft Gave informatie over de asielprocedure en praktische handreikingen waar de vrijwilliger de asielzoeker mee kan helpen.

Vrijwilligers onder asielzoekers proberen gastvrijheid te bieden, asielzoekers wegwijs te maken in het dagelijks leven en te helpen. Samen hopen ze op een positieve beslissing op de asielaanvraag. Wanneer de beslissing negatief uitvalt, komen allerlei vragen boven. Zijn alle inspanningen voor niets geweest? Hoe kan de uitgeprocedeerde asielzoeker worden geholpen? Wat betekent het bijbelse gebod tot naastenliefde en gastvrijheid nu?

In deze brochure laat Gave zien wat de vrijwilliger kan doen voor een uitgeprocedeerde asielzoeker. Voorafgaand daaraan staat beschreven hoe de asielprocedure verloopt en welke criteria de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) hanteert bij de beoordeling van een asielaanvraag. Ook gaat de brochure in op de vraag welke scenario’s er zijn nadat een asielaanvraag is afgewezen.

Gave verlangt ernaar dat de vluchteling die naar ons land komt, wordt gezien en geliefd. Ook als deze medemensen zich aan de rand van de samenleving bevinden. Juist dan kunnen christenen laten zien dat ze Jezus Christus navolgen.

De brochure ‘Geen doodlopende weg’ helpt vrijwilligers die contact hebben met uitgeprocedeerde asielzoekers. De brochure is aan te vragen (€ 2,50) of gratis te downloaden op www.gave.nl/geendoodlopendeweg.
Gave
Over Stichting Gave
Stichting Gave is een interkerkelijke organisatie voor het werk onder vluchtelingen en asielzoekers in Nederland. Gave verlangt ernaar dat de vluchteling die naar ons land komt, wordt gezien en geliefd. Gave maakt kerken en christenen bewust van de bijbelse roeping om ‘de vreemdeling’ gastvrij te ontvangen. Gave inspireert, traint en ondersteunt vrijwilligers om contacten op te bouwen met asielzoekers en hen Gods liefde te laten zien. Kijk voor meer informatie op www.gave.nl