Menu

Nieuwe editie Verbinding

In dit juninummer van Verbinding speciale aandacht voor Groen Gelovig II. In dat kader een artikel van Carla Dik-Faber (Tweede Kamerlid ChristenUnie) over voedsel en een verdiepend artikel over de nauwe relatie tussen mens en aarde in de Bijbel. Verder een reportage over een Geitenmeijerij in Fochteloo. En een reisverslag dat de grens over gaat: Pavshyno in Oekraïne.

De nieuwste editie van ‘Verbinding’, het kwartaalblad van CCA, Contact Christen Agrariërs en CGMV Agrariërs is hier te lezen.

Op onze website, www.cca-nederland.nl, treft u ook vorige edities van Verbinding aan.

Het is mogelijk om een abonnement op het blad te nemen (zonder lidmaatschap) voor € 25,- per jaar (vier nummers).

CCA – Contact Christen Agrariërs is een vereniging van boeren en tuinders (en aanverwanten) die hun leven en bedrijf willen vormgeven aan de hand van de Bijbel, het Woord van God. Ontmoeting, gesprek, informatie en bezinning staan centraal in onze activiteiten. Het CCA heeft ongeveer 700 leden verspreid over heel Nederland en uit alle agrarische sectoren.