Menu

Nieuwe (gratis) videolessen online!

Weetwatjegelooft.nl, het online kennisplatform, biedt predikanten, kader en gemeente toegang tot vorming en toerusting.

Ruim 200 videolessen, 100 docenten en een rijke variatie aan thema’s: Weetwatjegelooft.nl biedt waardevolle bijbelse, theologische en praktische vorming en toerusting voor zowel kader als leden van kerken.

Nieuwe (gratis) videolessen:

Cursus Dogmatiek voor iedereen
Bekijk nu gratis les 1 over ‘Dogmatiek en geloof’

Wat geloven wij als christenen? Dáárover gaat deze videocursus Dogmatiek voor iedereen. De twaalf lessen zijn gebaseerd op het gelijknamige boek van Almatine Leene en Wim Markus. Belangrijke thema’s van het christelijk geloof komen op een toegankelijke wijze aan bod.

Bekijk de eerste les gratis: Inleiding: dogmatiek en geloof. De komende weken zullen de andere lessen online verschijnen.
weetwatjegelooft.nl/dogmatiek

Videocursus Sterven in Bijbels licht
Alle 7 lessen nu online

De cursus ‘Sterven in Bijbels licht’ – bestaande uit zeven videolessen – is opgenomen tijdens de gelijknamige TUA-themadag op 7 november 2015. Een ernstig en actueel onderwerp dat daarnaast ook veelbelovende perspectieven opent. Deze cursus wil de bezinning op aspecten rondom het sterven stimuleren. De teksten van de colleges zijn gepubliceerd in de reeks Apeldoornse Studies.

weetwatjegelooft.nl/sterven

Videoserie
Mijn God geneest
Wonderen van genezing en christelijk geloof

Praktijken rondom gebedsgenezing roepen veel theologische vragen op. Reden voor de Vrije Universiteit Amsterdam en de Theologische Universiteiten Apeldoorn en Kampen in november 2017 een studiedag te houden over gebedsgenezing: ‘Mijn God geneest – wonderen van genezing en christelijk geloof’. In deze videoserie zijn alle columns (2) en lezingen (6) van de studiedag opgenomen. Bekijk de lezing van Stefan Paas – Geneest God? – empirie en theologie – gratis.

Cursus: weetwatjegelooft.nl/mijngodgeneest

Lees gratis het interview met Hans Burger ”Gebedsgenezing is een kwestie van betekenisvol oplappen’ op CIP.nl

Meer nieuws:

Cursus Bijbellezen op de kring
Leidinggeven aan een vruchtbaar gesprek over de Bijbel

Hoe draag jij als kringleider bij aan een vruchtbaar gesprek over de Bijbel? Als (startende) kringleider heb je behoefte aan praktische toerusting en basale vaardigheden.

Anderen meenemen in de Bijbel is prachtig werk. De kring is een plek waar je, anders dan bij een preek, samen ontdekt wat God zegt en in gesprek kunt over wat het met je doet en wat je er mee moet of wilt. Daar leiding aan geven verrijkt je eigen omgang met de Bijbel en draagt bij aan geloofsgemeenschap.

In deze cursus, die zich richt op beginnende Bijbelkringleiders, ligt de nadruk op het aanleren van (nieuwe) vaardigheden. Je krijgt daarom veel ruimte om te oefenen, waarbij de nodige kennis en theorie zo beknopt mogelijk wordt aangeboden. De thuisopdrachten zijn praktisch, en de te lezen stof is toegesneden op de praktijk.

Cursusleiders: Dr. Bram van Putten en Hetty Pullen-Muis
Data: vrijdagavond 25 januari, 8 februari, 8, 22 en 29 maart 2019, 18.30-22.00 uur. De cursusavonden starten met een gezamenlijke warme maaltijd. Info en aanmelding: weetwatjegelooft.nl/bijbellezenopdekring

Hoe Jezus’ kruisdood ons kan verlossen
Studiedag over Verzoening
Veertigdagentijd, 8 maart 2019

Het kruis staat niet voor niets symbool voor het christelijk geloof zelf: Jezus’ kruisdood vormt de diepste kern ervan. Jezus brengt verlossing door aan het kruis een gruwelijke dood te sterven. Maar hoe kan het leven, de dood en de opstanding van één mens verlossing betekenen voor de mensheid?

Studiedag n.a.v. het nieuwste boek van Reinier van Sonneveld, Het vergeten Evangelie (Buijten & Schipperheijn, 2018).

Sprekers: Hans Burger, Kees van Kralingen, Gert-Jan Roest, Riemer Roukema, Cees-Jan Smits, Reinier Sonneveld, Dolf te Velde en Bernard van Vreeswijk
Dagvoorzitter: William den Boer
Datum: 8 maart 2019
Info en aanmelding: weetwatjegelooft.nl/verzoening

AKZ+ Weetwatjegelooft.nl
Videolessen op Weetwatjegelooft.nl zijn zowel voor persoonlijke vorming geschikt als voor toerusting van groepen. Denk aan huis- en bijbelkringen, kerkenraadsvergaderingen, voorbereiding voor preken en meditaties, catechese, ondersteuning van pastorale en diaconale teams of persoonlijke (bijbel)studie. Weetwatjegelooft.nl is er voor iedereen die zijn/haar inzicht in het geloof, kerkzijn en de Bijbel wil verdiepen: van student tot gepensioneerd, als betrokkene bij jeugdwerk, catechese of kerkenraadswerk in je gemeente of gewoon uit interesse. De recente Basiscursus Pastoraat bijvoorbeeld wordt met enthousiasme ontvangen en ingezet voor de toerusting van (nieuwe) leden van kerkenraden en pastorale teams.

Gemeenteabonnementen:
Ondersteuning bij vorming en toerusting
Hoe rusten wij onze gemeenteleden toe voor hun taak in kerk en samenleving?
Hoe maken we de juiste keuze uit het enorme aanbod aan toerustingsmateriaal?
Hoe maken we dit materiaal toegankelijk voor iedereen?
En hoe houden we het betaalbaar?
Herkenbare vragen voor elke kerkenraad. Daarom is een gemeenteabonnement op Weetwatjegelooft.nl het overwegen meer dan waard. Gemeenteabonnementen geven alle gemeenteleden toegang tot alle videolessen voor € 250 tot maximaal € 950 per jaar, afhankelijk van de grootte van de gemeente.

Folders verspreiden in je gemeente? Graag!
Recent hebben we een prachtige nieuwe folder ontwikkeld, met up to date informatie over Weetwatjegelooft.nl. Als jij die binnen je gemeente wilt verspreiden, heel graag! Neem dan contact met ons op.

Prijzen AKZ+ Weetwatjegelooft.nl
Losse cursussen € 1,95 – € 3,95 per maand
Maandabonnement € 5,50 per maand
Halfjaarabonnement € 29,00 per halfjaar (= € 4,83 per maand)
Jaarabonnement € 49,00 per jaar (= € 4,08 per maand)
Student Account € 29,00 per jaar (= € 2,42 per maand)
Gemeenteabonnement € 250 – € 950 per jaar