Menu

Nieuwe Kerkbode

KB 21 2015 vkStukjes brood en bekers wijn, wat doen die mensen toch bij het Avondmaal?  Mysterieus dat mensen er zo veel waarde aan hechten. Ds. Pieter Groen werkt in zijn bijdrage “Bijzondere ervaring’ uit dat het gaat om Jezus, aan wie wij herinnerd worden. Hem kijken we dan recht in de ogen. Verder doet het Avondmaal een beroep op meer zintuigen dan het horen. We kunnen brood en wijn zien, voelen, proeven en ruiken. Ds. Groen wijst er op dat het Avondmaal, hoewel een feest, sober gevierd wordt. Hij refereert aan feesten die te vaak gepaard gaan met verspilling, overdaad en uitbuiting. Uitbuiting van de schepping en van arme landen. Het avondmaal vieren we sober. Onze echte schat ligt in God en in Jezus.

Gods wereld en onze wereld raken elkaar
Jaco Weij studeert aan de Theologische Universiteit in Kampen. Hij schreef een boekje: ‘Geknipt voor de liturgie’. Voor de kerkbode schrijft hij over het Avondmaal, waar de wereld van God en die van mensen elkaar raken. Hij proeft hoe de individualistische wereld waarin wij leven, botst op de wereld van het Avondmaal. Dat feest vieren we samen en voor iedere Avondmaalsganger geldt dat je één wordt met het lichaam van Christus.

Reformator tegen wil en dank
Ds. André Bas maakte studie van Luther en laat zien dat er het nodige af te dingen is op het beeld dat eeuwenlang van deze kerkhervormer heeft bestaan. Zeker in het begin was hij niet de stoere reformator, die precies wist hoe het zat, en dat de rest van de wereld wel eens vertellen zou. Slecht met de grootste schrik en angst heeft hij in 1517 de kwestie van de aflaat aan de orde gesteld. En volgens recent onderzoek heeft het ook nog wel even geduurd voor hij zijn visie helder had. Het artikel van Bas eindigt met de oproep om over 2 jaar aandacht te geven aan 500 jaar Reformatie, samen met andere plaatselijke protestantse kerken.

Kosters zijn echt onmisbaar
In september was Gré de Boer 25 jaar koster in Baflo. De gemeente organiseerde in het geheim een feest voor het kostersechtpaar. Aan de kerkbode vertelt Gré dat het in de laatste weken voor het jubileum was alsof de mensen hen gingen mijden: “Ik vroeg me af wat ik verkeerd had gedaan.” Achteraf bleek dus dat mensen bang waren geweest per ongeluk iets te verklappen over het komende feest. Dat was dan ook een totale verrassing.

Ja, ik geloof
Een cursus voor belijdeniscatechese, geschreven door ds. Kees van Dusseldorp, wordt in de kerkbode besproken door Nynke Klok, die zelf nog maar een paar jaar geleden de catechisatieperiode heeft afgesloten. Haar conclusie: “Ik had er wel catechisatie uit willen hebben, want de catechisant wordt heel erg betrokken bij de lessen en persoonlijke vragen krijgen alle voorrang”.