Menu

Nieuwe kerkbode van het Noorden

Kerkbode 12 11 juni voorkantDe nieuwe kerkbode van Groningen, Fryslan en Drenthe is uit. Het thema is: In de kring. 

Zwarte Piet als testcase
“Een dosis zelfbeproeving is ook voor christenen wel op zijn plaats”. Dat zegt ds. Jan Kuiper in zijn [Actueel] in de kerkbode, waarin het gaat over discriminatie. Aanleiding tot zijn bijdrage over dit onderwerp is de discussie over zwarte piet en wat er verder in het nieuws was over vooroordelen en huidskleur. Hij zegt: Ook met de beste bedoelingen kun je iemand pijn doen. Die pijn zal je moeten erkennen. Dat hoort bij de gebrokenheid van het leven.

Feest van het levende water
Waar kan een gemeente mee vergeleken worden in een tijd dat er weer ambtsdragers bevestigd worden? Dat is niet met een cruiseschip, waar de passagiers in de watten worden gelegd door het personeel. De gemeente hoort veel meer te lijken op een zeilboot, waarop iedereen een taak heeft. Dat is noodzakelijk om vooruit te komen.

In de kring
“Zorg ervoor dat ze hun taak met vreugde kunnen vervullen, zodat ze geen reden tot klagen hebben: dat zou jullie zeker niet ten goede komen”. Dat is de oproep aan de gemeente na de bevestiging van nieuwe ambtsdragers. En ds. Jitse van der Wal zegt daarvan: “Misschien kunnen we daar meer aan werken in de kerk, alleen al omdat het in veel gemeenten moeilijk is om ouderlingen en diakenen te vinden.

Discipelschap
In deze derde bijdrage van ds. Gerwin Pruijssen belicht hij nog een belangrijk onderdeel van ‘zijn’ gemeentestichtingsproject in Frankfurt am Main. Behalve om het kweken van een cultuur van groei, gaat het ook om lidmaatschap: mensen die verantwoordelijkheid kunnen krijgen en nemen. In deze bijdrage beschrijft hij de manier waarop er gewerkt wordt aan discipelschap. Zodat mensen niet alleen op zondag naar de kerk gaan, maar door de week ook leven als oprechte christenen.

Ds. Niels den Hertog vertrekt uit Surhuisterveen
Nijmegen, de nieuwe gemeente van ds. Den Hertog, is net als Surhuisterveen een samenwerkingsgemeente van CGK en GKv. Den Hertog: “Ons land kent een geschiedenis van vele, vele kerkscheuringen. Sommige nodig, andere iets minder nodig. Voor mij is het de vraag of we ons bestaansrecht tegenover elkaar kunnen blijven ontlenen aan een geschiedenis, waarvan we vandaag ook wel zien dat daar veel mensenlijk en onheilig vuur bij is geweest.”

Getuigen van Jezus Christus in een seculiere samenleving
Ds. J.W. Roosenbrand preekte erover. Gemeenteleden luisterden en reageerden. In de kerkbode een kleine bloemlezing van de reacties: “Als je iets zegt, omdat je vindt dat dat van je verwacht wordt, overvraag je jezelf.” “Onderscheid ik mezelf wel zo van de seculiere wereld?” “Past het wel bij deze tijd om mensen te bevragen over (on)geloof?” “Schaam je niet voor Jezus, Hij doet dat ook niet voor jou.”

Een koninklijke onderscheiding
Willy en Klaas van de GKv van Buitenpost kregen in april allebei een lintje uitgereikt voor hun grote inzet op allerlei gebied. Ze waren totaal verrast. Renkema: “Ik werd er klein onder, waar heb ik het aan verdiend?” En Willy: “Ik heb mijn lintje al een paar keer in tweeën willen knippen om de helft weg te geven aan iemand die hetzelfde doet”.

Een kleine greep uit de onderwerpen die aan bod komen. Verder de (vaste) rubrieken, zoals Actueel, meditatie, nieuws uit classis en PS, een overzicht van de kerkdiensten, kerknieuws, boekbespreking, persberichten en aankondigingen van activiteiten. Voor meer informatie of een abonnement: www.kerkbode.nl of kerkbode@scholma.nl.