Menu

Nieuwe Kerkbode

KB 19 2015 vkVeel christenen zijn moe van al het gekibbel over dingen die kerken gescheiden houden. Ze vinden dat we ons dat in deze moeilijke tijd eigenlijk niet kunnen veroorloven en juichen daarom alles toe wat de eenheid bevordert. Meedoen aan een Nationale Synode hoort daar bij, maar kunnen we dat als GKv onbekomeerd doen? Alhoewel ds. Andre Bas de sympathie voor dergelijke initiatieven goed begrijpt, want onze Heiland bad ook voor eenheid van de zijnen, plaatst hij er toch wat kanttekeningen bij.

Homoseksualiteit en een beroep op Gods genade
Ds. Alko Driest ziet dat het in de discussie over het al dan niet aangaan van een homoseksuele relatie tegenwoordig gaat over Gods genade, die voor of boven geaardheid zou gaan. Dat klinkt misschien royaal en plezierig maar hij citeert met instemming professor Ad de Bruijne die zegt dat de bijbel goed en kwaad nergens relativeert.

Krimp: een gemeenschappelijk probleem
In 20 jaar tijd is het aantal jongeren dat belijdenis doet gedaald van 9 op de 10 naar 6 op de 10. Jan Kuiper wijst in zijn bijdrage dat ook het geboortecijfer in onze kerken daalt en dat krimp dus niet iets is waar alleen de ‘randen van Nederland’  mee te maken hebben. Elke gemeente zal te maken krijgen met vergrijzing en ontgroening en daarom is het belangrijk in te zien dat krimp een gezamenlijk probleem is, waarover binnenkort een conferentie wordt gehouden.

God liet mij niet los
In het Studentenportret vertelt de 21-jatige Marco Wiersma hoe hij niet meer in God wilde geloven toen bij hem op 19-jarige leeftijd lymfklierkanker in de huid werd geconstateerd. Mee dankzij psalm 73 leerde hij weer te vertrouwen en geeft hij voor de toekomst aan: “Ik hoop veel te kunnen betekenen in een kerkgemeenschap”.

Sieds en Joke zetten koers naar Friesland
Na 11 jaar Assen-Kloosterveen vertrekt Sieds de Jong naar Drachten Z-W. In een interview met Janny Kremer-Staal blikt hij terug op de afgelopen periode en vooruit naar de nieuwe standplaats. Zelf is hij ook veranderd: “Mijn persoonlijk geloof heeft zich verdiept, en mijn plezier in het dominee-zijn is alleen maar groter geworden.”

Nieuwe predikant voor CGKv Harlingen
Ds. Herbert Meerveld is begonnen in Harlingen, zijn eerste predikantsplaats. In de kerkbode kunnen de lezers kennis met hem maken.  Hij zegt o.a.: “Naast mijn rol als predikant in de CGKv van Harlingen ben ik graag betrokken bij andere (maatschappelijke) instellingen. Ik zie het predikantschap als mijn hoofdtaak, maar het is goed om een beetje buiten de deur te kijken. Omdat muziek een grote hobby van mij is, ben ik actief voor Stichting Dimensions. Dimensions wil met kunst- en cultuuractiviteiten van het evangelie getuigen en plaatselijke gemeenten bemoedigen”.

Een kleine greep uit de onderwerpen die aan bod komen. Verder de (vaste) rubrieken, zoals Actueel, meditatie, nieuws uit classis en PS, een overzicht van de kerkdiensten, kerknieuws, boekbespreking, persberichten en aankondigingen van activiteiten. Voor meer informatie of een abonnement: www.kerkbode.nl of kerkbode@scholma.nl. Wie nu een doorlopend abonnement neemt over 2016, ontvangt de kerkbode voor de rest van dit jaar GRATIS.