Menu

Nieuwe kerkorde naar de kerken

De eerste versie van de nieuwe kerkorde voor de herenigde kerk van GKv en NGK, waarin de kerken afspreken hoe ze met elkaar omgaan, is klaar. De Regiegroep hereniging heeft de tekst ervan samen met een uitgebreide toelichting naar de kerken gestuurd. De kerkorde is geschreven door de Werkgroep Toekomstige Kerkorde (WTK) die er anderhalf jaar aan gewerkt heeft. (leden: namens de NGK: Jan van Dijk (voorzitter), ds. Kor Muller (na april 2019 wegens ziekte niet meer actief), en ds. Daniël Timmerman. Ook ds. Menko Biewenga heeft namens de NGK tijdelijk deel uitgemaakt van de Werkgroep. Namens de GKv: ds. Kornelis Harmannij, ds. Rob Vreugdenhil en Heleen Hamelink) Begin dit jaar heeft de WTK over een eerder concept gespard met kerkrechtdeskundigen van binnen en buiten GKv en NGK.

De GKv- en NGK-kerken(raden) worden uitgenodigd om in het komende halfjaar de kerkorde te bekijken en er op te reageren. De regiegroep en werkgroep willen met het commentaar vanuit de kerken hun winst doen voor een volgende, meer definitieve versie die in 2020 voor gezamenlijke bespreking en besluitvorming naar de GKv-synode en de Landelijke Vergadering van de NGK gaat.

De nieuwe kerkorde telt 66 artikelen en wordt voorafgegaan door een preambule die de kerkorde in een geestelijk en historisch kader zet.
Enkele fragmenten daaruit zijn hier te vinden (en meer informatie)