Menu

Nieuwe talen voor stripbijbel

stripbijbelDe stripbijbel is een belangrijk evangelisatiemiddel. Voor de lokale bevolking in India en voor hen die minder goed kunnen lezen maakt de stripbijbel. Komend jaar wordt de stripbijbel opnieuw in een aantal minderheidstalen vertaald. Nu wil Ark Mission dit initiatief opnieuw ondersteunen.
Doet u ook mee?

Over de stripbijbel
In 1993 werd de stripbijbel ‘Jezus Messias’, de stripbijbel van Willem Vink gelanceerd en dit bleek een enorm hulpmiddel om het evangelie toegankelijk te maken. Inmiddels is deze stripbijbel al in meer dan tachtig talen over de hele wereld beschikbaar gesteld! In de afgelopen jaren zijn er ruim 21.000 exemplaren in vijf verschillende talen verspreid in India. Twee van die talen (10.000 ex.) werden gefinancierd door Ark Mission. Evangelisten en kerkplanters zijn enorm enthousiast omdat ze eindelijk de Indianse bevolking in hun eigen taal kunnen bereiken. Het is een belangrijk en invloedrijk evangelisatiemiddel voor de lokale bevolking. De eenvoud van de woorden maakt dat het evangelie juist door hen die minder goed kunnen lezen, begrepen wordt!
Lees meer.
Ark Mission