Menu

Nieuws van AKZ+ Weetwatjegelooft.nl

Weetwatjegelooft.nl is het online platform voor christenen van alle leeftijden die met het oog op de dagelijkse praktijk van het leven hun inzicht in kerkzijn, het geloof en de Bijbel willen verdiepen. Via Weetwatjegelooft.nl delen de Theologische Universiteiten van Apeldoorn en Kampen en de academie Theologie van hogeschool Viaa in Zwolle hun kennis via Weetwatjegelooft.nl met de kerken en de bredere samenleving.

Nieuws van AKZ+ Weetwatjegelooft.nl

Education, Formation, and the ChurchAcademic conference, August 30 and 31

Education and formation are essential to the church praxis. Besides, education and formation are also widely discussed subjects within Christian schools. And in the primary process of raising one’s children, formation plays an important role as well.

This conference, held in Kampen, allows us to reflect on the current relationship between formation, education and the church. Main speakers are David Smith, Trevor Cooling, Ferdi Kruger, Bernd Wannenwetsch, Maarten Kater, Roel Kuiper, Bram de Muynck and Hans Schaeffer.

The conference will be held in English. Dinner and lunches included.

More information: weetwatjegelooft.nl/formationconference2018

Narratief pastoraat: de pastor als tolk en gids
Een toegankelijke, diepgaande training voor pastoraal werkers, predikanten, ouderlingen en pastoraal betrokkenen

Als mens kun je verstrikt raken in een bepaalde situatie, of in een hardnekkig patroon. Als pastor wil je iemand daar maar wat graag in verder helpen. Narratief pastoraat is dan een goede tool. Een pastorale vraag wordt doorgrond, tegen de achtergrond van het levensverhaal (narratief) van de pastorant, en het daarin verweven verhaal van God.

Tweedaagse cursus, vrijdag 21 september en vrijdag 5 oktober, in Kampen. Met docenten Peter van de Kamp en Willem van der Horst.

Meer informatie: weetwatjegelooft.nl/pastoraat

Homoseksualiteit en de kerk
Verschillende visies, één geloof

Studiedag 16 november 2018
De discussie rondom homoseksualiteit is in de kerk sterk gepolariseerd. Gesprekken verlopen veelal moeizaam en praktijken zijn verschillend. Hoe kunnen wij elkaar vasthouden en vinden in het geloof dat we gezamenlijk belijden? Lees meer…

Met elkaar hopen we tijdens deze studiedag een aanzet te kunnen geven tot meer eenheid, verdieping van onze kennis, en meer wederzijds begrip. Bovenal hopen we elkaar aan te kunnen scherpen om heilig te leven en elkaar lief te hebben, tot eer van God.

Sprekers: Ad de Bruijne, Wim Dekker, Gerard den Hertog, Jan Hoek, Maarten Kater, Jan Mudde en Robert Plomp
Panel: Margriet Kinderman, John Lapré, Kristi Satjadibrata en Herman van Wijngaarden
Voorzitters: Ad de Boer en Elsbeth Gruteke

Meer informatie: www.weetwatjegelooft.nl/homoseksualiteit

Over Weetwatjegelooft.nl
Online kennisplatform biedt predikanten, kader en gemeente toegang tot vorming en toerusting

200 videolessen, 100 docenten en een rijke variatie aan thema’s: Weetwatjegelooft.nl biedt waardevolle bijbelse, theologische en praktische vorming en toerusting voor zowel kader als leden van kerken.

Videolessen op Weetwatjegelooft.nl zijn zowel voor persoonlijke vorming geschikt als voor toerusting van groepen. Denk aan huis- en bijbelkringen, kerkenraadsvergaderingen, voorbereiding voor preken en meditaties, catechese, ondersteuning van pastorale en diaconale teams of persoonlijke (bijbel)studie. Weetwatjegelooft.nl is er voor iedereen die zijn/haar inzicht in het geloof, kerkzijn en de Bijbel wil verdiepen: van student tot gepensioneerd, als betrokkene bij jeugdwerk, catechese of kerkenraadswerk in je gemeente of gewoon uit interesse. De recente Basiscursus Pastoraat bijvoorbeeld wordt met enthousiasme ontvangen en ingezet voor de toerusting van (nieuwe) leden van kerkenraden en pastorale teams.

Gemeenteabonnementen:
Ondersteuning bij vorming en toerusting
-Hoe rusten wij onze gemeenteleden toe voor hun taak in kerk en samenleving?
-Hoe maken we de juiste keuze uit het enorme aanbod aan toerustingsmateriaal?
-Hoe maken we dit materiaal toegankelijk voor iedereen?
-En hoe houden we het betaalbaar?
Herkenbare vragen voor elke kerkenraad. Daarom is een gemeenteabonnement op Weetwatjegelooft.nl het overwegen meer dan waard. Gemeenteabonnementen geven alle gemeenteleden toegang tot alle videolessen voor € 250 tot maximaal € 950 per jaar, afhankelijk van de grootte van de gemeente.

Folders verspreiden in je gemeente? Graag! Recent hebben we een prachtige nieuwe folder ontwikkeld, met up to date informatie over Weetwatjegelooft.nl. Als jij die binnen je gemeente wilt verspreiden, heel graag! Neem dan contact met ons op.

Prijzen AKZ+ Weetwatjegelooft.nl
Losse cursussen € 1,95 – € 3,95 per maand
Maandabonnement € 5,50 per maand
Halfjaarabonnement € 29,00 per halfjaar (= € 4,83 per maand)
Jaarabonnement € 49,00 per jaar (= € 4,08 per maand)
Student Account € 29,00 per jaar (= € 2,42 per maand)
Gemeenteabonnement € 250 – € 950 per jaar