Menu

Nieuws van Permanente Educatie Predikanten

Het actuele aanbod Permanente Educatie, predikanten, theologen kerkelijk werkers:

 1. Education, Formation and the Church. Academic conference, August 30 and 31 – Kampen
 2. Dynamisch preken. Preken volgens de moves-methode van David Buttrick. Start 4 september
 3. De pastor als tolk en gids. Training narratief pastoraat start 21 september
 4. Ontdek Lectio Divina. Inleiding van Jos Douma in spirituele hermeneutiek, vanaf 25 september.
 5. Dementie: een pastorale en theologische uitdaging. Cursus voor predikanten, geestelijk verzorgers en pastoraal werkers. 3e editie! Start 8 oktober
 6. Echtscheiding: juridisch, psychologisch en pastoraal. Start 2 november
 7. Homoseksualiteit en de kerk. Verschillende visies, één geloof. Studiedag 16 november
 8. (Individuele) Training Overtuigend Spreken
 9. Een gemeenteabonnement op Weetwatjegelooft.nl
 10. Predikant & Praktijk. Efficiënt en doelgericht werken in de pastorie. Start 21 januari 2019
 11. Grip op je werk. 1-op-1-werkplekcoaching voor predikanten
 12. Geloofwaardig preken over ongemakkelijke teksten. Start 8 maart 2019
 13. TIP: Lees de blog van Sjaak Biewenga ‘Gebruik de principes van TED en maak je preek sterker’

 

Education, Formation, and the Church
Education and formation are essential to the church praxis. Besides, education and formation are also widely discussed subjects within Christian schools. And in the primary process of raising one’s children, formation plays an important role as well.

This conference, held in Kampen August 30 and 31, allows us to reflect on the current relationship between formation, education and the church. Main speakers are David Smith, Trevor Cooling, Ferdi Kruger, Bernd Wannenwetsch, Maarten Kater, Roel Kuiper, Bram de Muynck and Hans Schaeffer.

The conference will be held in English. Dinner and lunches included.

More information: pepredikanten.nl/formationconference2018

Dynamisch preken
Preken volgens de moves-methode van David Buttrick

De veranderingen in de cultuur hebben veel gevolgen voor geloofsbeleving, kerkdiensten en communicatiepatronen. Hoe kun je in deze tijd het Woord van God aansprekend en boeiend brengen, zonder af te doen aan een gedegen inhoud? De moves-methode van David Buttrick is een preekmethode die hierin verder kan helpen.

Training in 6 dagdelen. Start 4 september. Met docenten dr. Kees van Dusseldorp en prof. dr. Kees de Ruijter.

Meer informatie: pepredikanten.nl/dynamischpreken

Narratief Pastoraat: “de pastor als tolk en gids”
Als mens kun je verstrikt raken in een bepaalde situatie, of in een hardnekkig patroon. Als pastor wil je iemand daar maar wat graag in verder helpen. Narratief pastoraat is dan een goede tool. Een pastorale vraag wordt doorgrond, tegen de achtergrond van het levensverhaal (narratief) van de pastorant, en het daarin verweven verhaal van God.

Tweedaagse cursus, vrijdag 21 september en vrijdag 5 oktober 2018. Met docenten dr. Peter van de Kamp en drs. Willem van der Horst.

Meer informatie: pepredikanten.nl/pastoraat

Ontdek Lectio Divina
In deze cursus leer je de eeuwenoude monastieke praktijk van de lectio divina kennen. Daarin gaat het om een langzaam, liefdevol en luisterend lezen van Bijbelteksten, met bijzondere aandacht voor het werk van de heilige Geest in het leesproces en in de hoop en verwachting door het lezen van de teksten gevormd te worden tot gelijkvormigheid aan het beeld van Christus.

Tweedaagse cursus, dinsdag 25 september en dinsdag 30 oktober 2018. Met docent dr. Jos Douma.

Meer informatie: pepredikanten.nl/lectiodivina

Dementie: een pastorale en theologische uitdaging
Cursus voor predikanten, geestelijk verzorgers en pastoraal werkers
3e editie, grijp je kans!
-Alles wat je als pastor moet weten over dementie
-Praktische handvatten voor de pastorale begeleiding van mensen met dementie en hun naasten
-Ontwikkel je eigen ‘theologie van de dementie’
Dementie is ontwrichtend. Het beïnvloedt verregaand hoe iemand in het leven staat en wat nog zin geeft. Dat geldt ook voor naasten van de persoon met dementie: zij kennen hun dierbare soms bijna niet meer terug. Mensen met dementie en hun naasten pastoraal begeleiden is daarom een uitdaging.

Deze cursus geeft je de praktische en reflectieve tools om de pastorale en theologische uitdaging die dementie biedt in vreugde en vertrouwen aan te gaan.

Trainers: Tim van Iersel, Marije Stegenga en Cor van den Berg
Start: 8 oktober 2018
Omvang: 5 EC (geaccrediteerd SKGV-register)
Meer informatie: pepredikanten.nl/dementie

Echtscheiding: juridisch, psychologisch en pastoraal
De integrale benadering van een complexe realiteit
Predikanten/pastors komen het steeds vaker tegen: echtscheiding. Velen merken bij zichzelf een zekere handelingsverlegenheid: wat zijn mijn taken en mogelijkheden als pastor?

Deze cursus wil pastores helpen de weg te vinden in de complexe werkelijkheid van echtscheiding door voor een integrale benadering te kiezen.

Tweedaagse cursus: 2 en 23 november 2018. Met docenten drs. Anje Slootweg, drs. Jannie Eijmael-Verkade en dr. Peter van de Kamp

Meer informatie: pepredikanten.nl/echtscheiding

Homoseksualiteit en de kerk
Studiedag 16 november 2018

Verschillende visies, één geloof
De discussie rondom homoseksualiteit is in de kerk sterk gepolariseerd. Gesprekken verlopen veelal moeizaam en praktijken zijn verschillend. Hoe kunnen wij elkaar vasthouden en vinden in het geloof dat we gezamenlijk belijden?

Lees meer…

Met elkaar hopen we tijdens deze studiedag een aanzet te kunnen geven tot meer eenheid, verdieping van onze kennis, en meer wederzijds begrip. Bovenal hopen we elkaar aan te kunnen scherpen om heilig te leven en elkaar lief te hebben, tot eer van God.

Sprekers: Ad de Bruijne, Wim Dekker, Gerard den Hertog, Jan Hoek, Maarten Kater, Jan Mudde en Robert Plomp
Panel: Margriet Kinderman, John Lapré, Kristi Satjadibrata en Herman van Wijngaarden
Voorzitters: Ad de Boer en Elsbeth Gruteke

Meer informatie: www.pepredikanten.nl/homoseksualiteitendeker

(Individuele) training
Overtuigend spreken
Leer (weer) overtuigend spreken!
Effectieve training van houding, adem, stemgebruik, intonatie, articulatie en spreektempo
Feedback op eigen presentaties/preken
Logopedist en trainer: Nynke Duijzer-Algra
Start: in overleg
Meer informatie en aanmelding: pepredikanten.nl/overtuigendspreken1op1

Weetwatjegelooft.nl
Online kennisplatform biedt predikanten, kader en gemeente toegang tot vorming en toerusting
200 videolessen, 100 docenten en een rijke variatie aan thema’s: Weetwatjegelooft.nl biedt waardevolle bijbelse, theologische en praktische vorming en toerusting voor zowel kader als leden van kerken.
Gemeenteabonnementen: Ondersteuning bij vorming en toerusting

Predikant & Praktijk
Efficiënt en doelgericht werken in de pastorie
Trainers: Arnold Huijgen en Daniël Timmerman
Start: 21 januari 2019

Grip op je werk
1 op 1-werkplekcoaching voor predikanten
Trainer: Inez Petter
Start: doorlopend op afspraak

Geloofwaardig preken over ongemakkelijke teksten
Training in homiletiek, exegese en spreekvaardigheid

Preken – daar komt heel wat bij kijken. Hoe doe je recht aan een – ongemakkelijk – Bijbelgedeelte van duizenden jaren oud? Wat is de actuele boodschap ervan? Hoe breng je die boodschap over op een manier die tegelijk inhoudsvol, overtuigend, helder gestructureerd, boeiend en inspirerend is voor je luisteraars?

Groeien in (s)preekvaardigheid
Stappenplan voor exegese
Feedback op preekontwerp en -presentatie
Vierdaagse training, start 8 maart 2019. Trainer: Paulien Vervoorn, in samenwerking met dr. Kees van Dusseldorp en prof. dr. Eveline van Staalduine-Sulman.

Meer informatie: pepredikanten.nl/geloofwaardigpreken

TIP: Lees de blog van Sjaak Biewenga ‘Gebruik de principes van TED en maak je preek sterker