Menu

Nieuws van Steunpunt Bijbelstudie

Het is oogsttijd: emmers vol fruit. Maar er is meer om voor te danken op Dankdag 6 november.
Lees hier het Blog van Riet over Oogsttijd

Actuele onderwerpen

Bijbelstudie/Web-app   

–        God kiest
–        Eco-christenen

www.steunpuntbijbelstudie.nl

Nieuwe uitgave
Het boek van de twaalf profeten
Moed, hoop en vertrouwen voor Gods volk
Marius van Rijswijk
In de bijbelboeken van de twaalf kleine profeten zoekt God in liefde zijn volk. Het volk leeft vaak niet met God, wat met name blijkt in afgodendienst en sociaal onrecht. God roept daarom het volk door de profeten op tot bekering. Ook andere volken zullen zich voor God moeten verantwoorden. Maar er klinkt een hoopvolle boodschap: bij God is er redding voor mensen van alle volken.
De bijbelboeken van de twaalf profeten leren uitzien naar de komst van Jezus. Hij zal mensen met God verzoenen door zichzelf aan het kruis te geven. Zo is er voor iedereen die gelooft in Jezus Christus deze goede boodschap: dat God bij hen wil zijn en hen wil zegenen.
ISBN: 9789055605583
AANTAL PAGINA’S: 148

Michazondag
Aanstaande zondag, 20 oktober is het Michazondag, een goede gelegenheid om stil te staan bij recht en gerechtigheid (Micha 6 vers 8). 

‘Hierbij sluit Ik een verbond met jullie en met je nakomelingen, en met alle levende wezens die bij jullie zijn: vogels, vee en wilde dieren, met alles wat uit de ark is gekomen, alle dieren op aarde – Genesis 9: 9 -10.

Dit jaar ligt de focus op zorg voor de dieren. ‘Die focus is best een spannende keus’, vertelt Annemarthe Westerbeek, coördinator van Micha Nederland. ‘Bij sociale gerechtigheid heeft iedereen gelijk een gevoel. Bij ecologische gerechtigheid moet je daar even over nadenken. Maar de Bijbel heeft, ook als het om dieren gaat, een geweldige, hoopvolle en uitdagende boodschap voor ons.
www.verrenaasten.nl/michzondag

De Toolkit ‘Groene Kerken’ is vernieuwd!
De aarde is ons door God gegeven. Hoe gaan we daarmee om? Hoe laten we ons inspireren door de Bijbel en de christelijke traditie als we nadenken over de grote vragen van het klimaat? Doe de test en ga aan de slag.
www.gkv.nl/toolkit-groene-kerken/

Bijbelzondag
Op zondag 27 oktober is het Bijbelzondag! Samen willen we deze dag extra stilstaan bij de Bijbel. Graag nodigen we u uit om Bijbelzondag mee te vieren in uw gemeente.

‘Ik wens jou …’ is het thema van Bijbelzondag 2019, mede gebaseerd op de groet van Paulus in de Romeinenbrief (Romeinen 1:1-7). Vanuit de Bijbel kun je elkaar bemoedigen, tot steun zijn en het beste wensen. Want de Bijbel is goed nieuws om door te geven.
www.bijbelgenootschap.nl/projecten/bijbelzondag-2019