Menu

Nieuws van Steunpunt Liturgie – Vooruitkijken

Liturgie Diaconaal – Lied van de Maand 2019-2020
Vooruitkijken (1): In 2019-2020 hebben alle liederen op het rooster Lied van de Maand iets te maken met diaconale aspecten van een kerkdienst.

Als je dit rooster gaat volgen, zul je ontdekken dat dit veel verder gaat dan alleen de collecte…
Lees hier meer en download het rooster.
Zoals altijd komen er op de site van het Steunpunt Liturgie korte toelichtingen bij de liederen te staan, geschreven door Henk Schaafsma.
Uitgebreide achtergrondinformatie is per lied te vinden in het digitale Compendium bij het Liedboek (en als het daar nog niet is te vinden, dan verschijnt er een stevig artikel in EREdienst, Informatieblad voor Liturgie en Kerkmuziek

Liturgie en Diaconie
Vooruitkijken (2): Wordt je getriggerd door de combinatie liturgie – diaconie?
Als er dan meer is dan de collecte en het klaarmaken van de avondmaalstafel, wat is dat dan? Spelen diaconale activiteiten zich niet vooral buiten de dienst af?
Laat je verrassen en ontdek hoeveel diaconaals er in een kerkdienst te ontdekken valt. Beter gezegd: hoe diaconaal een kerkdienst kan zijn. Lees daarom het artikel Liturgie en diaconie, in de rubriek Van het Steunpunt Liturgie in het januarinummer van EREdienst.
Bestelgegevens: Maak € 7,- over op bankrekening NL 72 RABO 0118 364 561 t.n.v. Ver van Geref Kerkmusici te Deventer o.v.v. ‘januari 2019’. Vermeld ook de eigen adresgegevens.

Jaarrooster 2019-2020
Vooruitkijken (3): Het jaarrooster voor het komende kerkseizoen staat weer op de site van het Steunpunt Liturgie.
Allereerst vind je hier de belangrijkste perioden van het liturgisch jaar. Daarnaast zijn ook allerlei themazondagen en themaweken op een rijtje gezet.
Voor het eerst staan er bij die tweede rubriek steeds liedsuggesties. Het gaat dan vooral om liederen die op het rooster Lied van de Maand staan (of stonden), want daarbij zijn de korte toelichtingen een goede introductie.
Het overzicht kan hier worden gedownload.

De zingende kerk
Vooruitkijken (4): Zingen is één van de belangrijkste manieren waarop ‘liturgie’ gestalte kan krijgen. Maar dat gaat niet vanzelf. Zeker niet als er uit een grote hoeveelheid te kiezen valt. Als er veel nieuwe liederen zijn, als er onbekende vormen van zingen worden geïntroduceerd.
De Basiscursus Cantor van Kerkzang.nl is een praktische cursus. Centraal staat de cantor, of wel de voorzanger. Niet als strenge meester, niet als iemand die de gemeente op sleeptouw neemt, maar als inspirator en stimulator van de gemeentezang. Hoe leer je nieuwe liederen aan? Hoe krijgt een lied vleugels (en daarmee ook de zingende gemeente)?
Zeker in een tijd waarin er sprake is van een tekort aan begeleiders, kan zo’n cantor of voorzanger een belangrijke rol spelen.
In september a.s. start er opnieuw zo’n Basiscursus Cantor (7 zaterdagochtendend, verspreid over de maanden september – maart). Docenten zijn Catrien Posthumus Meyjes en Anje de Heer. Hier lees je er meer over.
Of download gelijk de flyer met daarin ook een aanmeldingsformulier. (Aanmelden graag voor 10 september).

Van Amersfoort naar Kampen
Vooruitkijken (5): Het Steunpunt Liturgie gaat verhuizen. Vanaf 1 september a.s. wordt het adres Broederweg 15 te Kampen.
Inderdaad, het is het adres van de Theologische Universiteit; het Steunpunt Liturgie verhuist naar de TUK.
De nieuwe locatie biedt nieuwe mogelijkheden, zoals een inbedding voor onderwijs, onderzoek en nieuwe activiteiten gericht op een breed publiek. Het Steunpunt blijft vallen onder de verantwoordelijkheid van de Deputaten Eredienst.
Lees hier meer.
Voorlopig blijven de contactgegevens nog even gelijk; na de zomervakantie worden de nieuwe gegevens bekend.


Op de hoogte blijven van het nieuws van Steunpunt Liturgie?
Meld u aan voor de nieuwsbrief.