Nieuws & opinie

Synode
‘Ambities in balans’: deskundige ondersteuning van kerken noodzakelijk, maar geen extra budget

Plaatselijke gemeenten staan voor allerlei uitdagingen: op veel plekken leven vragen over de invulling van jeugd- en jongerenwerk, gemeente-zijn in deze tijd, omgaan met diversiteit, missionaire en diaconale taken, vormgeving van erediensten en gevolgen van krimp. Dit beeld wordt bevestigd door een kwalitatief onderzoek onder een aantal GKv- en NGK-gemeenten. De CSF vindt goede en […]

Regiegroep komt met tweede voorstel nieuwe kerkorde

Kerkorde terug naar de kern Van de mogelijkheid om op de versie-2019 van de kerkorde te reageren is veel gebruik gemaakt. Er kwamen bijna honderd reacties van kerken, kerkleden, deputaatschappen en commissies binnen. ‘We zijn erg blij met dat overweldigende aantal reacties,’ zegt WTK-lid Kornelis Harmannij (GKv). ‘Daardoor hebben we kunnen peilen wat er in […]

Vrouwen mogen dienen in alle ambten

Download hier de integrale besluittekst, inclusief de gronden. Op 4 september werd door de synode uitvoerig doorgesproken over het commissierapport ‘Elkaar van harte dienen’, waarin een uitgebreide onderbouwing te vinden is van de besluiten van Meppel (2017). Ook het meer formele en procedurele tweede commissierapport, met antwoorden aan de bezwaarde kerken en concept-besluitteksten, stond op […]

Synode
Synode en lv: doorstart in september

Het plan is om op 19 september a.s. voor het eerst weer bij elkaar te komen in conferentiehotel Mennorode in Elspeet. Naast bespreking van en besluitvorming rondom gezamenlijke rapporten van diverse deputaatschappen/commissies staan er dit najaar een paar stevige dossiers op de agenda. Strategie en financiën In opdracht van synode/landelijke vergadering is sinds februari jl. […]

Synode
Voorstel regio-indeling na hereniging

Het voorstel is in de eerste week van juni naar de kerkenraden gegaan. U kunt het voorstel en de bijbehorende toelichting bekijken als u op deze link klikt. Wilt u de maandelijkse uitgave van de Regiegroep Hereniging NGK-GKv ontvangen over de ontwikkelingen in het proces van samengaan van de twee kerken? Schrijft u zich dan […]

Toerusting Verkondiging
Gods nieuwe wereld

Hoezo genieten? Nu we de beperkingen van de coronamaatregelen ervaren? En sowieso… hoe kun je genieten en tot rust komen in een wereld vol verdriet, gebrokenheid en lijden? Wat kun je dan verlangen naar een wereld waarin alles nieuw, goed en mooi is! ‘Gods nieuwe wereld’ is dan ook het onderwerp van de zomerserie die […]

Toerusting
Cursus Centrum-Kerk

In Centrum-Kerk. Het evangelie midden in je stad zet Tim Keller vanuit zijn enorme ervaring en kennis als kerkplanter in New-York zijn theologische visie op missionair kerkzijn in een seculiere tijd en omgeving uiteen. De hierop gebaseerde cursus is een kant-en-klaar, laagdrempelig hulpmiddel voor christenen en gemeenten die werk willen maken van hun missionaire roeping. […]

Toerusting
Week van Gebed 2021 – #blijfinmijnliefde

Het thema #blijfinmijnliefde is een oproep van Jezus Christus zelf uit het evangelie volgens Johannes. Zusters uit de oecumenische kloostergemeenschap in Grandchamp, Zwitserland, wijzen op de verbondenheid met Christus als bron van de vrucht van eenheid. Deze gemeenschap, die het materiaal van de gebedsweek dit keer voorbereidde, is al sinds haar ontstaan toegewijd aan eenheid […]

Gratis software en cursussen voor kerken

Zendingsorganisatie GlobalRize heeft ruime ervaring met het organiseren van online toerustingscursussen. Kerken mogen ook de toerusting van hun gemeenteleden vormgeven op het veelzijdige platform Learnnn, van GlobalRize, met cursussen als: Verantwoord geloven Onze Vader Bijbellezen in Context Job en het lijden Basisbegrippen Romeinen De Bijbel door-cursussen met video’s Kerken kiezen zo’n cursus als voorbereiding op […]

Diaconaat
Weer recordaantal nieuwe vrijwilligers via Present

“Ook de coronacrisis dit jaar legt eens en te meer bloot dat we in Nederland veel helpende handen en luisterende oren hebben als het er op aankomt. De grote uitdaging is vooral om ze te verbinden met de hulpvraag. Present als professionele matchmaker is nodig om deze individuen aan elkaar te koppelen zodat we blijven […]

Diaconaat
Ja voor acceptatie

Als kerken van Europa willen we een sterk statement maken voor de acceptatie van alle rassen. Wij zijn vóór het liefhebben van alle mensen en tégen elke angst voor mensen die anders zijn dan wij. Wij geloven in de waarde van elk menselijk leven. Wij geloven dat alle mensen gelijkwaardig zijn geschapen naar het beeld […]

Toerusting
Dave Bookless over groene theologie

Bookless werkt als theoloog bij de christelijke natuurbeweging A Rocha. Hij raakte onder andere bekend door zijn boek Planetwise, in het Nederlands vertaald als Het groene hart van het geloof, waarin hij zijn groene theologie uiteenzet. Die theologie komt voort uit de praktijk van zijn leven. Toen Bookless kennismaakte met A Rocha, groeide zijn wens […]