Nieuws & opinie19 mei 2022

Synode van Zoetermeer 2022

D.V. op zaterdag 8 oktober a.s. zal in Zoetermeer de gezamenlijke gs/lv geopend worden. Formeel zijn het nog twee organen, vanuit de NGK en de GKv, maar in de praktijk wordt er voor het overgrote deel gezamenlijk vergaderd en besloten, meer nog dan tijdens de vorige gs/lv. Ook deze keer worden alle relevante stukken als rapporten, verslagen en agenda’s op één website geplaatst: www.lv-gs2022.nl. Het plan is om alle openbare bijeenkomsten te streamen vanaf deze website, zodat belangstellenden ze thuis kunnen volgen. Eén van de belangrijkste agendapunten van deze gs/lv is de definitieve vaststelling van de kerkorde van de Nederlandse Gereformeerde Kerken.