Nieuws & opinie24 november 2020

Materiaal voor de periode 29 november - 25/26 december

Steunpunt Liturgie en andere organisaties hebben voor de komende adventstijd materiaal gemaakt om thuis te gebruiken en zo toe te leven naar de komende kerstdagen. Hieronder een paar tips; online is er uiteraard nog veel meer te vinden.

Steunpunt Liturgie

2020: Jesaja: Het beste nieuws – Adventsberichten

Jesaja is een Bijbelboek waaruit in de weken van Advent veel wordt gelezen. Jesaja 2, 7, 9, 11, 40 zijn de bekendste gedeeltes, prachtige profetieën die hun kracht nooit verliezen.
Deze passages komen in dit project in een breed kader te staan. Jesaja wordt hier getekend als adventsbode. Zijn boodschappen zijn berichten van Advent. Soms scherp, soms vol blijdschap en verwachting. Jesaja is een profeet, hij legt zijn vinger op de zere plek, in Gods naam, maar wijst met diezelfde vinger, en net zo goed in Gods Naam, de juiste richting aan. Zijn Adventsberichten zijn Het beste nieuws
Na delen uit de eerste hoofdstukken wordt vervolgt met het tweede deel van Jesaja, vanaf hoofdstuk 40.
Jesaja – een indrukwekkende Adventsbode met een rijke boodschap: de stronk van Isaï loopt opnieuw uit, uit de rest van de eens zo stevige en indrukwekkende stam ontspringt nieuw leven: een nieuwe scheut, een nieuwe lente, voorbode van de grote zomer. Zijn adventsberichten zijn voluit Het beste nieuws.

Het project van 2020 bestaat uit verschillende onderdelen een bijbelleesrooster voor alledag, vier adventsvespers, een uitgewerkte opzet voor het aansteken van de adventskaarsen op zondag en een handreiking voor voorgangers en liturgiecommissies.
Het project sluit aan bij het Oecumenisch Leesrooster en ook daar wordt voor de zondagen Jesaja gelezen: Jesaja 63,19b-64,8 of Jesaja 2,1-5 (1 Advent), 40,1-11 (2 Advent) en 65,17-25 (3 Advent). Voor 4 Advent reiken we 62,1-7 aan. Qua thematiek is er afstemming op het materiaal van Kind op Zondag.

Klik hier om meer te lezen en om de materialen te bestellen.

Steunpunt Bijbelstudie i.s.m. LPB-media

In samenwerking met het Steunpunt Bijbelstudie zendt LPB-media zes landelijke kerkdiensten uit waarin het over engelen gaat. Deze kerkdiensten met als thema ‘Ere zij God’ zijn te volgen in de adventsweken van zondag 29 november tot en met de zondag na Kerst. De diensten beginnen om 10.30 uur via Beleefmee.nl, de Facebookpagina van Beleefmee.nl en het YouTubekanaal LPB media, ondersteund door gebaren.

De predikanten Kees Haak, Dick Dreschler en Evert Everts preken n.a.v. de oude Bijbelse verhalen die horen bij Advent en Kerst. Daarbij vertellen zij ons meer over de speciale boodschappers van God: de engelen. Het novembernummer van het blad WegWijs van het Steunpunt Bijbelstudie heeft ook als thema: Engelen. In dit nummer gaat het onder andere over welke functie engelen hebben, wat aartsengelen zijn en de bescherming en leiding van Michaël. Een dossier met extra materialen over advent, kerst en de engelen is te vinden is op Opkijken.nl

Nederlands Bijbelgenootschap

Advent 2020 in coronatijd: ‘Vrede op aarde’

‘Het kerstevangelie zet alles op z’n kop: in een wereld vol onderdrukking werd een kind geboren dat vrede kwam brengen. Dat verhaal kan ons ook nu boven onze werkelijkheid uit tillen’, zegt directeur Rieuwerd Buitenwerf van het Nederlands en het Vlaams Bijbelgenootschap. ‘Daarom gaat onze adventskalender over Vrede op aarde.’ Voor kinderen is er een project Dicht bij het licht.

‘Kerst beleven we dit jaar anders dan anders. De oorlog in Syrië duurt voort, er zijn terreuraanslagen in Europa en elders, en Corona blijft ons zorgen baren’, vervolgt Buitenwerf. ‘Wat betekent Jezus’ geboorte voor onze wereld van nu? Wat bedoelden de engelen met “vrede op aarde”? Ik hoop dat de kalender mensen helpt om daarbij stil te staan. En vooral om iets van de bijbelse vrede te ervaren.’

Adventskalender met leesplan

Elke dag toont de adventskalender een schilderij van de kunstenaars Anneke Kaai of Jinke Koning. Op de achterkant van elk blad van deze tafelkalender staat een bijbeltekst met een korte toelichting. De bijbelteksten vormen samen een leesplan van 1-24 december en gaan over innerlijke vrede, vrede met de mensen om je heen, en over vrede met God. De kalender is gratis aan te vragen via deze link. Er is veel vraag naar, dus wie hem wil hebben, moet snel zijn. Later deze maand komt het leesplan ook digitaal beschikbaar in de app Mijn Bijbel.

Bijbel Basics-kerstprogramma voor kerk én thuis

Licht heb je nodig om te kunnen zien en om je veilig te voelen. Zonder licht is leven zelfs niet mogelijk. Licht is dan ook een krachtig beeld om kinderen het goede nieuws van Kerst te laten beleven. Daarom is Dicht bij het Licht het thema van het Bijbel Basics-programma voor de adventszondagen en Kerst. Waarom noemt Jezus zichzelf het Licht voor de wereld? Wat zegt de Bijbel nog meer over licht?

Dicht bij het licht helpt kinderen van 4-12 jaar om te ontdekken dat God, de schepper van het licht, in Jezus naar ons toekomt. Verwonder je bij de filmpjes van de Zandtovenaar, laat je verrassen door het lied ‘Kijk maar naar mij’ (met een bekende melodie) of ga op ontdekkingstocht met de speciale expeditiekaart.

Vanwege corona is er in veel kerken minder mogelijk dan anders. Al deze materialen zijn daarom ook geschikt voor thuis.

De filmpjes en het lied zijn gratis te downloaden via de site. De expeditiekaart is te bestellen in de  webshop. De bijpassende adventskalender voor kinderen is hier te bestellen voor €1,99 per stuk.

Verre Naasten: God geeft. Geef het door!

Online Adventskalender: meld je aan!

Wie had een jaar terug kunnen bedenken hoe ingrijpend ons leven in 2020 zou veranderen? Door een virus dat wereldwijd rondwaart, en onze gezondheid, sociale contacten, portemonnee en kerk-zijn volop raakt?

Wat niet veranderd is, is onze God. En dat Hij doet wat Hij belooft: Hij geeft Zijn zoon. Dat mogen we tijdens de Adventsperiode weer volop beleven, in verwachting van Jezus’ komst. Wil je daar in de Adventstijd ook elke dag even bij stilstaan? Meld je dan aan voor onze online Adventskalender.

Online Adventskalender
Meld je aan en ontvang tussen 29 november en 24 december – één keer per week, op Adventszondag – een e-mail met korte filmpjes voor de komende week. Elke dag leest een kind een beloftevolle Bijbeltekst voor, waarin de komst van het Licht wordt aangekondigd. Dat gebeurt in verschillende talen, omdat we ons met broers en zussen uit de hele wereld verbonden mogen voelen. Zo mogen we samen Jezus’ komst verwachten.

Ga naar www.verrenaasten.nl/adventskalender om je aan te melden.