Barmhartig leven in crisistijd

Barmhartig leven vereist moed, zeker in crisistijd. In een serie van zeven podcasts bespreekt Arthur Alderliesten de zeven werken van barmhartigheid met het oog op het leven in crisistijd. Hij verbindt die met reflecties vanuit het leven en werk van Dietrich Bonhoeffer.

Bonhoeffer’s leven is een illustratie van de moed die barmhartig leven vereist. Vijfenzeventig jaar geleden werd hij terechtgesteld vanwege zijn rol in het Duitse verzet tegen Adolf Hitler. Zijn bewonderenswaardige moed is bij velen bekend. Minder bekend is de belangrijke plaats van barmhartigheid in zijn denken en leven. In deze serie podcasts over barmhartig leven in crisistijd ontlenen we daarom inspiratie aan de combinatie van moed en barmhartigheid in het leven van Dietrich Bonhoeffer.

Kijk op wwjg.nl/barmhartigleven