Nieuws, Tijdelijk06 mei 2020

Belangrijke stap in samenwerking rond kerkelijke dienstverlening

De besturen van de Nederlands Gereformeerde Toerusting, het Prak-tijkcentrum en het Deputaatschap Diaconale Zaken hebben een intentieverklaring getekend om te komen tot een gezamenlijke dienstverlening aan de kerken op het gebied van toerus-ting, advisering, begeleiding en coaching.

Krachtenbundeling van kerkelijke dienstverlening is een belangrijke stap. De aanstaande fusie tussen de Nederlands Gereformeerde Kerken en de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) is een belangrijke katalysator geweest in het proces van verdergaande samenwerking.

De drie organisaties herkennen bij elkaar het verlangen om de advisering en toerusting voor de kerk van morgen op adequate en efficiƫnte wijze vorm te geven. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de wederzijdse expertise en wordt de kwaliteit geborgd.

De werkterreinen die de instellingen met elkaar verenigen, liggen op het terrein van geloofs-groei, leidinggeven, diaconaal-missionaire presentie en jeugdwerk.

Het is de overtuiging van de besturen dat samenwerking leidt tot een grotere slagkracht naar de kerkgemeenschappen die ze wil dienen. De recente crisis rond de uitbraak van het Co-rona-virus laat zien dat je als kerkgemeenschappen snel moet kunnen schakelen. Door drie besturen, die vanuit twee deputaatschappen en een commissie worden aangestuurd, en hun medewerkers bij elkaar te brengen, is een belangrijke stap gezet in de krachtenbundeling van de verschillende diensten binnen de Nederlands Gereformeerde en Gereformeerd Vrijge-maakte kerken.

Quote:
Roel Meijer (Deputaatschap Diaconale Zaken): “Vanuit ons geloof in Jezus betekenisvol aan-wezig zijn in de samenleving, daar ligt ons verlangen!”
Auke Siebenga (Nederlands Gereformeerde Toerusting) : “Zo kunnen we elkaar inspireren en versterken in de missie waarin God ons meeneemt.”
Pim Boven (Praktijkcentrum): “Onze inzet voor het komende rijk van God vraagt om samenwerking.”

Bron: Diaconaal Steunpunt