Nieuws14 mei 2020

Godsbeeld en liefde

Recent stond in de pers een aantal berichten die allemaal raakten aan hetzelfde thema: ‘sterven en dan?’ Is er bij het sterven redding voor alle mensen of gaan de wegen uiteen? Is de hemel er ten slotte voor iedereen, of is er ook een hel? Het zijn indringende vragen.

De Bijbel spreekt erover. Maar christenen ervaren beklemming in het nadenken over de hel. Kan een predikant erover
preken? Ja, zei dr. Maarten Kater (hoogleraar in Apeldoorn). Maar hij zei er meteen bij: Realiseer je de enorme gevoeligheid bij dit onderwerp. ‘Preken over de hel is niet “los” verkrijgbaar. Het raakt de ernst van de zonde tegen God. Preken over de hel is spreken
over Gods rechtvaardigheid, Gods liefde, Gods goedheid, Gods toorn, Gods geduld. Vanuit God leren denken: prediking is de verkondiging van wie God in Christus is.’

Studiedag
Dr. Kater was een van de sprekers op een studiedag over ‘de hel’ die op 14 februari jl. werd gehouden in de TU in Kampen. Voorafgaand aan deze dag was er onder leiding van dr. William den Boer onderzoek gedaan naar de opvattingen die christenen hebben over de hel. In de aankondiging daarvan was te lezen: ‘Wat denken de mensen dat er in de Bijbel staat over de hel? Kunnen ze dit rijmen met hoe God zich in Jezus aan ons openbaart als een God van liefde? Is eeuwige straf voor fouten die je in het tijdelijke leven hebt gemaakt wel proportioneel? (…) Hoewel steeds minder mensen in een daadwerkelijke hel geloven, heeft iedereen er wel een beeld bij. In het dagelijks taalgebruik komt de hel regelmatig terug. Het idee van eeuwige straf in een brandende hel is echter vandaag de dag niet alleen voor seculieren, maar ook voor veel christenen moeilijk te verteren’ (ND, 7 jan. 2020).

De kernvraag van de studiedag was: hoe is de hel te rijmen met een God die liefde is? Er klonken uiteenlopende
meningen, zoals: we kunnen niet om het bestaan van een hel heen, maar hoe die precies is weten we niet; als de hel er wel is, dan toch tijdelijk; je kunt je – als je erover nadenkt wie God is – toch geen hel voorstellen? Opvallend fel richtte een deelnemer zich tot de zaal: ‘Er bestaat geen hel en niemand van jullie gelooft in een hel!’ Het laatste woord dat vanuit de zaal klonk, wees een andere richting: ‘Als God de regels bepaalt, dan kunnen wij er veel van vinden.’

Lees hier verder uit:
Nader Bekeken april 2020
Jaargang 27
Tekst: Alko Driest
Beeld: Wikimedia