Nieuws & opinie07 juni 2022

Enquête voor kerkbladredacties, webredacteurs, beamteam en anderen.

Wie is er in de gemeente verantwoordelijk voor de verspreiding van informatie vanuit bijvoorbeeld de kerkenraad of commissies? En heb je zicht op wat er met die informatie gebeurt? Gebruik je wel de juiste middelen, bereikt je boodschap de doelgroep?

Om deze en andere dingen inzichtelijk te krijgen, hebben de communicatieadviseurs van GKv en NGK een online enquête opgesteld.

Hier vind je de enquête.