Nieuws & opinie11 oktober 2022

8 okt. jl: bidstond en openingsvergadering LV/GS

Nog maar een half jaar ongeveer en dan gaan de GKv en de NGK samen één kerkverband vormen. In een extra ingelaste synode/landelijke vergadering worden de laatste dingen besproken en besloten die nog nodig zijn om tot één kerkgemeenschap te komen. Op 8 okt. jl. is deze gezamenlijke LV/GS geopend en zijn de moderamina (besturen) gekozen.

Het moderamen van de Landelijke Vergadering.
Van links naar rechts: Frans Schippers (voorzitter 1), ds. Peter Sinia (scriba 2),
Hille van de Streek (scriba 1) en Sander Datema (voorzitter 2).

Het moderamen van de Generale Synode.
Van links naar rechts:
Kars Veling (preses 2), Sybren Stelpstra (scriba 2),
Dinand Krol (preses 1) en Maarten van Loon (scriba 1).

De gezamenlijke moderamina

 

 

Foto’s: Joost Sytsma, Fontanafoto. Foto’s mogen niet zonder toestemming overgenomen worden.