Nieuws & opinie17 december 2020

Terugblik door de beide voorzitters

Op 12 december jl. was de laatste reguliere vergaderdag van synode en landelijke vergadering. Er werd er opnieuw digitaal vergaderd. In deze zittingsperiode wordt nu alleen nog de nieuwe kerkorde besproken. Daar is een apart traject voor afgesproken, dat pas start als de vergaderingen weer fysiek kunnen plaatsvinden.

Op 12 december werd gesproken over de Theologische Universiteit en over het nieuw te vormen toerustingscentrum voor de kerken. Een verslag van de vergadering kunt u hier lezen.

Na afloop van deze digitale vergadering is er een interview opgenomen, waarin de beide voorzitters terugblikken en vooruitkijken.