Weer recordaantal nieuwe vrijwilligers via Present

In 2019 zette een recordaantal van 48.500 vrijwilligers zich in via Present. De 11.000 projecten betekenden 185.000 uur vrijwillige inzet vanuit de samenleving. De stijging van vrijwillige inzet via Present in de afgelopen jaren toont de behoefte aan een professionele brug tussen hulpaanbod en hulpvraag.

“Ook de coronacrisis dit jaar legt eens en te meer bloot dat we in Nederland veel helpende handen en luisterende oren hebben als het er op aankomt. De grote uitdaging is vooral om ze te verbinden met de hulpvraag. Present als professionele matchmaker is nodig om deze individuen aan elkaar te koppelen zodat we blijven samen leven.” Aldus Pieter Cnossen – Directeur Present Nederland

Lees hier het jaarverslag 2019

Opvallende resultaten van de Presentscan? De uitslagen zijn bekend!
Voor het derde jaar op rij is begin 2020 de Presentscan uitgezet onder alle 74 lokale stichtingen. Deze digitale monitor geeft zicht op ontwikkelingen, successen en uitdagingen binnen het netwerk van lokale stichtingen Present. In 2019 was er wederom sprake van een groei van onze activiteiten. Meer weten? Klik dan hier.