Nieuws & opinie21 januari 2021

PKN start nieuwe missionaire opleiding ‘kerk naar buiten’

Op 19 maart a.s. start de Protestantse Kerk in Nederland de nieuwe missionaire opleiding ‘Kerk naar buiten’. De opleiding is voor predikanten en kerkelijk werkers en helpt hen hun gemeente voor te gaan in een veranderende context. In het voorjaar zijn er drie online startmodules. Het verdiepingsjaar begint in het najaar. De opleiding wordt gegeven door ervaren docenten uit diverse kerkelijke stromingen. Aanmelden kan vanaf nu.

  

De opleiding ‘Kerk naar buiten’ is speciaal voor predikanten en kerkelijk werkers die voorgaan in een gemeente en op zoek zijn naar een actuele opleiding met grote impact op hun werk. Gedurende de opleiding krijgen de deelnemers handvatten om gemeenten theologisch te begeleiden bij het ontdekken van de Missio Dei en de doorvertaling naar de praktijk. Het doel van de opleiding is om in de gemeente een missionaire cultuur te versterken en om vernieuwende initiatieven te stimuleren en theologisch te begeleiden.

Opbouw van de opleiding
De opleiding begint met drie online startmodules waarin de inhoudelijke basis wordt gelegd en de praktijk wordt verkend. Deze startmodules zijn onderdeel van de opleiding als geheel, maar kunnen ook los gevolgd worden. Het verdiepingsjaar volgt nadat de drie startmodules zijn afgerond en biedt verdieping van de kennis uit de startmodules, is persoonlijk en raakt stevig aan de gemeentepraktijk. Tijdens dit jaar wordt opgetrokken met een vaste groep predikanten en kerkelijk werkers. De volledige opleiding (inclusief startmodules) kan binnen anderhalf jaar worden afgerond en kost gemiddeld een dag per week.

Voor predikanten en kerkelijk werkers
De opleiding richt zich op predikanten en kerkelijk werkers binnen de Protestantse Kerk. Soms doen ook mensen uit andere kerkgenootschappen mee. Voorwaarde om deel te nemen is dat eerder een theologische opleiding (HBO of universitair) is afgerond en de predikant of kerkelijk werker minimaal enkele jaren werkervaring heeft. De gemeente en de kerkenraad zijn deel van het leerproces tijdens het verdiepingsjaar. Ds. Robert Eisinga, deelnemer aan een eerdere opleiding missionaire specialisatie, kan deelname aan iedereen aanraden: “De opleiding geeft je goede handvatten en tools waarmee je mensen in je gemeente en daarbuiten kunt raken en in beweging zetten.”

Aanmelden
De opleiding omvat in totaal 400 studiebelastingsuren (SBU). Daarvan zijn 84 SBU deel van de drie startmodules en 316 SBU zijn deel van het verdiepingsjaar. Bij aanmelding voor 1 maart 2021 ontvangen deelnemers €150,- korting. Meer informatie en aanmelden via http://www.protestantsekerk.nl/kerknaarbuiten.