Nieuws & opinie, Tijdelijk15 oktober 2020

Kroon op je werk

Een initiatief vanuit Christelijke Hogeschool Ede, Protestantse Kerk Nederland en Stichting Opwekking heeft geresulteerd in een nieuw platform: ‘Kroon op je Werk’. Doel is om christenen bewust te maken dat je niet alleen in Gods Koninkrijk werkt als je op de loonlijst van je kerk staat, maar dat je de handen en voeten van Christus bent, of je nu op kantoor zit, in de zorg werkt of woningen bouwt.

Programma

‘Kroon op je Werk’ biedt voor ieder die dat wil via de website www.kroonopjewerk.org gratis een handleiding, video’s en een handige app. Hiermee kun je samen met anderen met een programma van acht delen aan de slag. Doet mijn werk er wel toe voor God, kan ik openlijk over mijn geloof praten, hoe kan ik bijdragen aan een positieve werkcultuur, of zelfs: zit ik wel op de plek die God voor me heeft? Dit zijn zo maar wat vragen uit een werkzaam leven die aan de orde komen.

Koninkrijk

Ruilof van Putten, een van de initiatiefnemers: ‘In een groepsvorm kunnen mensen in gesprek over hun werk, Gods visie op hun werk, Gods verlangen voor hun werk en werkomgeving, en hun invloed als christen. Het programma ‘Kroon op je Werk’ brengt verandering in het denken over werk, en inspireert om bij te dragen aan een goede sfeer op de werkvloer en een betere maatschappij. Zo wordt de werkplek dé plek om Gods liefde voor de wereld zichtbaar te maken. Het geeft werken een ‘koninkrijksdimensie’, oftewel de ‘Kroon op je Werk!’

Doelgroep

Volgens Van Putten is het bijzondere van ‘Kroon op je Werk’ dat het denominatie-overstijgend is: ‘De gesprekken die we door ‘Kroon op je Werk’ willen stimuleren, kunnen plaatsvinden in bijvoorbeeld kerken, op studentenverenigingen of met collega’s, maar ook in huiselijke kring met vrienden. Vanuit CHE, PKN en Stichting Opwekking willen we graag een beweging op gang brengen in Nederland waarin christenen worden toegerust een positieve verandering teweeg te brengen op de werkvloer. Daarom stellen we alle materialen gratis beschikbaar.’