Voorstel regio-indeling na hereniging

De Regiegroep heeft zich in opdracht van de landelijke vergadering en de generale synode de afgelopen maanden gebogen over een voorstel voor een nieuwe regio-indeling.

Het voorstel is in de eerste week van juni naar de kerkenraden gegaan.

U kunt het voorstel en de bijbehorende toelichting bekijken als u op deze link klikt.

Wilt u de maandelijkse uitgave van de Regiegroep Hereniging NGK-GKv ontvangen over de ontwikkelingen in het proces van samengaan van de twee kerken? Schrijft u zich dan hier in voor deze nieuwsbrief.