Nieuws & opinie02 september 2020

Vrouwen mogen dienen in alle ambten

Het werk van de synode heeft noodgedwongen een lange tijd bijna stilgelegen. Maar op 4 en 5 september heeft de synode een doorstart gemaakt. Op de agenda stond toen de bespreking van de vragen en bezwaren vanuit de kerken naar aanleiding van de besluiten van de synode van Meppel (2017) om de kerken ruimte te geven voor de aanstelling van vrouwelijke ambtsdragers. De synode besloot op 5 september om die ruimte te handhaven.

Download hier de integrale besluittekst, inclusief de gronden.

Op 4 september werd door de synode uitvoerig doorgesproken over het commissierapport ‘Elkaar van harte dienen’, waarin een uitgebreide onderbouwing te vinden is van de besluiten van Meppel (2017). Ook het meer formele en procedurele tweede commissierapport, met antwoorden aan de bezwaarde kerken en concept-besluitteksten, stond op de agenda. Lees hier het verslag van die bijeenkomst.

Op 5 september werd de bespreking van het tweede commissierapport voortgezet en vond de stemming plaats. Unaniem werd besloten om de besluiten van Meppel (2017) te handhaven. Lees hier het verslag van die bijeenkomst.