Nieuws & opinie12 april 2021

Minidossier Job: ‘Waarom moet mij dit overkomen?’

De waarom-vraag kan snel de kop opsteken als je door tegenslag, verdriet of ziekte getroffen wordt. En voor gelovige mensen spelen nog meer vragen mee: waar is God in dit lijden? Waarom laat Hij dit toe?

 

Deze vragen zijn van alle tijden. Ook in Jobs bestaan brak het lijden binnen en zijn leven werd een chaos. Hij stelde waarom-vragen en kreeg verschillende antwoorden. Tot Hij, de machtige God, van Zich laat horen…

In het mini-dossier JOB geven het Steunpunt Bijbelstudie, Beleefmee.nl en Opkijken.nl de ruimte aan de waarom-vragen door middel van allerlei materialen die over lijden gaan. Daarnaast tref je in de nieuwe aflevering van het bijbelstudiemagazine WegWijs een aantal artikelen over Job.

Je kunt dit magazine gratis aanvragen!

Door ruimte te geven aan deze vragen word je hopelijk bemoedigd. Maar alleen God weet hoe moeilijk het kan zijn en wat jij nodig hebt in jouw specifieke situatie. Het is goed om over jouw vragen in gesprek te gaan met wijze gelovigen in jouw omgeving. Maar vooral: zoek Gods aanwezigheid! Biddend vind je hopelijk antwoorden in het contact met Hem.

Bekijk het mini-dossier JOB op Opkijken.nl