Menu

Nieuwsbericht Stichting HOE

Grote brand in door stichting HOE gesteunde school/kerk in Oekraïne
In de vroege morgenuren van zondag 15 juli jl. heeft er een grote brand gewoed in de Roma school/kerk in Oekraïne, meldt stichting HOE (Hulp Oost-Europa). Twee klaslokalen zijn daarbij geheel uitgebrand en ook de kerkzaal is zwaar beschadigd. Volgens de brandweer, die snel ter plaatse was, is er mogelijk sprake van brandstichting. De Roma gemeenschap is in diepe rouw en geschokt door deze mogelijke aanslag op hun gebedshuis en de plek waar ongeveer 60 jonge Roma kinderen les kregen.

De plaatselijke Roma bevolking maakt ook melding van eerdere incidenten in het recente verleden waarbij enkele doden onder de Roma zijn gevallen. Mogelijk is er sprake van geweld uit rechts-extremistische hoek.

Het dorp Nagydobrony in het zuidwesten van Oekraïne maakt deel uit van Transkarpatië, dat vroeger tot Hongarije behoorde. Steeds meer worden de etnische Hongaren die hier nog altijd wonen, zich bewust van het feit dat ze een minderheid vormen. De Roma bevolking (zigeuners) vormen daarbij weer een minderheid binnen die Hongaarse minderheid. Hun leven is zwaar en in het algemeen worden de Roma mensen als tweederangs burgers bestempeld.

Juist op deze plek kregen de kinderen nieuwe kansen! Het Evangelie kon op deze school doorgegeven worden en er werden mogelijkheden gecreëerd om de kinderen beter in het reguliere staatsonderwijs in te passen.

Stichting HOE hoopt dat de Roma kinderen in september, als in Oekraïne het schooljaar weer begint, toch weer een plek kunnen krijgen om naar school te gaan. Overleg met de plaatselijke kerk is daarover inmiddels gaande.

De getroffen doelgroep wordt van harte aanbevolen in de voorbede. Na de zomervakantie hoopt stichting HOE met een financiële hulpactie te starten.


https://hulpoosteuropa.nl/